Hywind Tampen skal kutte 200.000 tonn CO2 i året. Men feltene slipper ut nesten 1,2 millioner tonn

– Hywind Tampen vil redusere utslipp, men det er kun ett av målene med prosjektet, ifølge Equinor.

Hywind Tampen skal kutte 200.000 tonn CO2 i året. Men feltene slipper ut nesten 1,2 millioner tonn
Hywind Tampen blir Norges først havvindpark og skal kutte utslipp på Gullfaks- og Snorre-feltene. Men prosjektet kutter kun 200.000 tonn CO2 av de totalt nesten 1,2 millioner tonn CO2 de slipper ut. Montasje: Equinor

Havvindparken Hywind Tampen skal forsyne de fem plattformene på Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm. 11 vindturbiner på 8 MW hver skal sørge for å dekke inn 35 prosent av kraftbehovet.