Hydrogen-korridor skal forsyne 1000 lastebiler med drivstoff

Planlegger korridor gjennom Europa.

Hydrogen-korridor skal forsyne 1000 lastebiler med drivstoff
Air Liquide skal etablere fyllestasjoner for hydrogenlastebiler langs korridoren som begynner i Rotterdam. Foto: Air Liquide

Et felleseuropeisk prosjekt har som mål å skape en hydrogenkorridor for tungtransport. Målet er å forsyne 1000 biler med hydrogen, noe som skal kutte CO₂-utslipp med over 100.000 tonn i året.

Det er Rotterdam havn og Air Liquide som står bak initiativet. Tanken er at distribusjon til og fra havnen skal kunne gjøres med hydrogenbiler. Nettverket med fyllestasjoner skal derfor strekke seg herfra og gjennom Nederland, Belgia og Tyskland.

Totalt skal nettverket bestå av 25 fyllestasjoner. Prosjektet inkluderer kapasiteten som behøves for å fremstille hydrogen ved hjelp av elektrolyse. Det skal være et av de største prosjektene for hydrogen i tungtransport i Europa.

Les også

I startfasen

Inntil videre er prosjektet i startfasen, og det skal ifølge pressemeldingen gjennomføres en mulighetsstudie i første omgang. Det er imidlertid mange ulike aktører med i prosjektet allerede nå, inkludert lastebilprodusentene Nikola og Iveco.

Ulike måter å produsere hydrogen

  • Grått hydrogen: Dette er hydrogen som kommer fra naturgass, olje eller kull. CO₂ som frigjøres i produksjonen, slippes ut. Nesten alt hydrogen som produseres i verden i dag, er grått.
  • Blått hydrogen: Dette er hydrogen som kommer fra naturgass, olje eller kull, men der man fanger og lagrer CO₂ som frigjøres i produksjonen.
  • Grønt hydrogen: Dette er hydrogen produsert ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann. Grønt hydrogen er utslippsfritt.

Nøyaktig hvor hydrogenkorridoren skal etableres er ikke kjent. Prosjektet er et av flere nye hydrogenprosjekter for tungtransport i Europa. Rotterdam havn er for eksempel allerede en del av det såkalte RH2INE-prosjektet, hvor målet er å etablere en hydrogenbasert transportkorridor fra Rotterdam til Genova i Italia.

Rhinen-Alpene-korridoren er en av de travleste transportkorridorene i Europa, og kobler sammen havner i Nederland og Belgia med Genova i Italia. Mye gods fraktes på Rhinen helt inn til Basel i Sveits. Herfra går transportkorridoren videre til Genova på vei og jernbane.

Tanken er at denne viktige transportkorridoren kan gjøres CO₂-nøytral ved å ta i bruk skip, lastebiler og lokomotiver på hydrogen. I dag er transporten nærmest utelukkende basert på fossilt drivstoff, ifølge Rotterdam havn.

Krever stor infrastruktur

Å etablere dette som en hydrogenkorridor vil kreve storstilt utbygging av infrastruktur. I første omgang skal det fokuseres på vannveien mellom Rotterdam og Köln, skriver Electrive.com. Innen 2024 skal inntil 15 skip på hydrogen brukes på ruten. Innen 2030 skal inntil 100 skip trafikkere ruten.

EU la nylig frem en ny hydrogenstrategi som har som mål å gjøre unionen til den globale lederen innen utvikling av utslippsfritt hydrogen. Et av målene er å ta i bruk hydrogen der hvor det er vanskelig å elektrifisere transport ved å bruke batterielektriske alternativer.

Les også