ENERGI

Hydrogen kan bli «den nye oljen»

Kompetanse fra oljeindustrien kan bli avgjørende for det krafttaket som trengs.

E-fuel: Artikkelforfatteren mener e-hydrogen framstilt fra vann som er i flytende form ved normale atmosfæriske tilstander vil være den «nye oljen».
E-fuel: Artikkelforfatteren mener e-hydrogen framstilt fra vann som er i flytende form ved normale atmosfæriske tilstander vil være den «nye oljen». Illustrasjonsfoto: Audi AG
Ole M. Smeby, pensjonert sivilingeniør
9. mai 2020 - 19:17

For noen måneder siden ble det avholdt klimakonferanse i Madrid. Den viste med all tydelighet hvor vanskelig verdens nasjoner har for å ta inn over seg alvoret innen klima og naturmangfolds-utviklingen, og derved tas ikke de grep som kreves for å nå klimamålene vedtatt på konferansen i Paris. For Norge medfører dette at de mål Stortinget har satt til utfasing av fossildrevet tungtransport neppe blir nådd.

Ett av de store uløste klimaproblemer er den massive globale produksjon av fossil energi (olje, gass, kull), som står for en vesentlig andel av verdens samlede energiforbruk og utslipp. Dette har ledelsen i Equinor, norske politikere og verden for øvrig vanskelig for å realitetsadressere. Reduksjon med sikte på gradvis utfasing av fossil energi er derfor ikke norsk politikk i dag. Dessuten, lokal norsk avvikling kan kun gi lokale bekymringer for tapte arbeidsplasser og reduserte inntekter til stat og kommuner, da den reduserte produksjonen blir kompensert av økt produksjon i andre land – styrt av markedskreftene.

Masterstudent Emma Birkeland og doktorgradsstipendiat Ask Lysne har jobbet med å lage flydrivstoff av biomasse.
Les også

I framtida havner kanskje epleskrotten din i en Boeing

Saken er et globalt anliggende, som krever global tilnærming og noen klare forutsetninger. Et forslag gis nedenfor.

Norge, og verden for øvrig, må utvikle og etablere industriell virksomhet av nye grønne produkter, herunder ny bærekraftig, utslippsfri og globalt tilgjengelig energi (den «nye oljen») for erstatning av fossil olje/gass, som gir arbeidsplasser og inntekter til stat/kommune. Her må det et krafttak til, og her kan ekspertise innen oljeindustrien bidra positivt. Den «nye oljen» vil være et supplement til el. batterier der batterienergi ikke er egnet grunnet dets iboende begrensninger ift. kapasitet, vekt og volum.

Ole M. Smeby er pensjonert sivilingeniør.
Ole M. Smeby er pensjonert sivilingeniør.

Da fossil olje/gass brukes til framstilling av mange produkter verden fortsatt vil trenge, må det bli global enighet om det minste produksjonsnivå som må opprettholdes. Da dette lett kan gli ut, blir det nødvendig med overvåkning av f.eks. FN.

Boring etter nye oljefelt må stoppes snarest, på global basis, ellers blir det ingen utfasing. Kapital tenkt brukt til ny letevirksomhet og utvinning bør kanaliseres over til etablering av den «nye oljen».

Kravene til den «nye oljen»; foruten bærekraft, utslippsfri samt global tilgjengelig, omfatter transport og bruk innen områdene;

  1. strømproduksjon
  2. varmeproduksjon
  3. flyindustri
  4. skipstransport
  5. tung langtransport på land
  6. personbiler

Hydrogen møter disse kravene som angitt nedenfor.

I min kronikk i Teknisk Ukeblad nr. 0119 framheves at Norge trenger en «norsk hydrogenindustri». Norske myndigheter har uttrykt interesse for hydrogen som en framtidig energibærer, men framdriften har vært sørgelig lav. Sterkt statlig engasjement er påkrevet for etablering av landsdekkende kjeder av fyllestasjoner grunnet behov for risikokapital i den vanskelige oppstartsfasen. Dette har vist seg ved at distribusjonsselskapet Hyop måtte avvikle.

Her må det et krafttak til, og her kan ekspertise innen oljeindustrien bidra positivt.

Hydrogen framstilt fra vann er i gassform, og det gir store begrensninger ved bruk i fly, skipsfart, transport for eksport til andre land, etc. Imidlertid er det nå i gang utvikling av en ny type hydrogen framstilt fra vann som er i flytende form ved normale atmosfæriske tilstander. Den er karbonnøytral. Et norsk selskap planlegger fabrikk på Herøya for storskala produksjon fra 2021–2022 av denne nye hydrogenen (kalt e-fuel). Det kan nevnes at SAS og flyprodusenten Airbus er interessert i e-fuel for bruk i framtidige langdistanse trafikkfly. Med denne utviklingen vil den «nye oljen» bli hydrogen.

Med den interesse for bærekraftig og utslippsfri energi som Europa og verden for øvrig viser, bør norsk hydrogenindustri kunne bli en formidabel aktør for innenlands forbruk samt for eksport. Den vil kunne skape mange nye arbeidsplasser og gi inntekter til stat og kommuner. Men her trengs beslutninger fra myndighetene samt personer med erfaring, visjoner og gjennomføringsevne. Da økonomisk vekst antas å bli mindre i et rent hydrogensamfunn ift. et fossilt samfunn, vil det ikke bli mulig å opprettholde nåværende vekst. Dette er ikke bare negativt, da redusert økonomisk vekst er nødvendig for å nå klimamålene, ifølge Vestlandsforskning.

Som forberedelse til neste klimakonferanse, i Glasgow, oppfordres norske myndigheter til å fremme forslag til andre lands myndigheter om framtidig utfasing av fossil olje/gass, slik at det på Glasgowkonferansen kan bli en meningsfull dialog om saken. Dette haster.

For å øke tilgangen til risikokapital for særlig viktige og omfattende norske klima og naturmangfolds-tiltak, anbefales at regjeringen fremmer forslag til Stortinget om tilgang til kapital direkte fra Pensjonsfondet.

Over 30 prosent av Finlands strømforsyning kommer fra kjernekraft. På bildet Olkiluoto som er et av Finlands to kjernekraftverk.
Les også

Rapport: Kjernekraft er trygt på nivå med sol- og vindkraft

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.