Hydrogen i dieselmotor

Hydrogen i dieselmotoren kan gi store utslippskutt fra nyttekjøretøy

Det britiske Hytime-prosjektet har konvertert nyttekjøretøyer til å bruke dobbelt drivstoff. Dieselmotorene ble kjørt med innblanding av hydrogen, med gode resultater.

Aberdeen kommune var stolte av å kunne ta i bruk verdens første hydrogendrevne feiebil. Kommunen ser på hydrogen som en fremtidig inntektskilde i det som tradisjonelt har vært en oljeby.
Aberdeen kommune var stolte av å kunne ta i bruk verdens første hydrogendrevne feiebil. Kommunen ser på hydrogen som en fremtidig inntektskilde i det som tradisjonelt har vært en oljeby. (Foto: Ulemco)

Det britiske Hytime-prosjektet har konvertert nyttekjøretøyer til å bruke dobbelt drivstoff. Dieselmotorene ble kjørt med innblanding av hydrogen, med gode resultater.

Et britisk forsøksprosjekt med kommunale nyttekjøretøy har konkludert med at investeringer i hydrogeninfrastruktur ikke bare vil gi utslippskutt, men også forbedringer av lokal luftkvalitet.

Hytime-prosjektet har konvertert elleve dieselbiler for dobbelt drivstoff, ifølge Engineering & Technology. Flåten har bestått av fire søppelbiler, et kjøretøy for pasienttransport, en gatefeiemaskin, og fem varebiler – én av dem med kjøling.

Bygges om til dobbelt drivstoff

Liverpool-selskapet Ulmeco bygger om forbrenningsmotorer til å kjøre med innblanding av hydrogen, i en «dual-fuel-konvertering». Hydrogenet lagres i tanker i gassform og en ettermontert enhet fordeler riktig mengde til motorinntaksmanifolden, der gassen blir blandet med fossilt brensel.

I løpet av Hytime-prosjektets to år har bilene kjørt til sammen 60.000 kilometer og brukt 1.619 kg hydrogen. I de forskjellige bilene er mellom 20-45 prosent av diesel erstattet av hydrogen. Når du ser på utslipp, ga løsningen en reduksjon i utslipp på mer enn 14 tonn CO2.

En konklusjon fra prosjektet er at konvertering til dobbelt brensel gir langt bedre utslippsnivåer for NOx enn fra biler som er bygget for å oppfylle Euro 6-standard. Testen viste en reduksjon i utslipp av nitrogenoksider på 29-85 prosent for de forskjellige bilene.

Data viser at reduksjonen i karbondioksid kunne blitt så mye som 45 tonn per år for de elleve kjøretøyene, hvis infrastrukturen for hydrogen var bedre utviklet. Med andre ord har testkjøretøyene kjørt unødvendig mye på ren diesel fordi hydrogen ikke var tilgjengelig der de var.

Minst 96 prosent av hydrogenet i forsøket ble produsert lokalt ved hjelp av elektrolyse med energi fra fornybar elektrisitet.

For få fyllestasjoner

– Forsøket var en god mulighet for oss til å få vist fram hvor mange forskjellige kjøretøy som kan nyttiggjøre seg av hydrogen. Dette gjør det mulig å redusere utslipp uten å gjøre vesentlige endringer i driften, sier daglig leder Amanda Lyne i Ulemco.

Hun opplyser om at flere av partnerne i forsøket fortsetter å bruke kjøretøyene der det finnes en pålitelig hydrogenforsyning. En av disse partnerne er Aberdeen bystyre. Bystyret testet en feiemaskin med dobbelt drivstoff og Merc Iconic søppelbiler, og har siden gått til innkjøp av flere av disse.

Generelt mente både sjåfører og deres operatører i prosjektet at kjøretøyene fungerte bra for oppgaven sin, men de etterlyste flere fyllestasjoner for hydrogen og mer tilgjengelig infrastruktur.

Stor EU-satsing på hydrogen

EU har annonsert planer om en omfattende fremtidig hydrogensatsing. I sin strategi viser EU-kommisjonen til prognoser som tyder på at hydrogen innen 2050 kan dekke hele 24 prosent av verdens totale etterspørsel etter energi. Skjer det, kan det bli snakk om en årlig omsetning på 630 milliarder euro.

EU-kommisjonen ser for seg at hydrogen kan sysselsette én million mennesker i EU direkte eller indirekte. Strategien støttes av Tyskland, som ser store muligheter for landets industri i en fremtidig hydrogenindustri.

Også her i landet er det flere aktører som ser muligheter for hydrogenvirksomhet.

Les også

Kommentarer (82)

Kommentarer (82)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå