KRAFT

Hydro vil bremse Statnetts kabelplaner

Mener utenlandskablene kan påføre industrien store tap.

Lønnsomheten ved å bygge kabler til utlandet er langt mer usikker nå enn før, advarer Hydro.
Lønnsomheten ved å bygge kabler til utlandet er langt mer usikker nå enn før, advarer Hydro. Bilde: Robert Hansen
Øyvind LieØyvind LieJournalist
27. aug. 2013 - 14:02

«På grunn av endringer i prisprofilen i de markedene kablene knytter oss til, vil inntektene fra kraftutveksling være langt mer usikre enn tidligere antatt», skriver Hydro i en høringsuttalelse til Statnetts søknad om å få bygge kraftkabler på 1400 MW hver til Tyskland og England.

Dermed blir også inntektsgrunnlaget til kablene svekket og mer usikkert enn før, ifølge selskapet. Årsaken er at svært mye uregulerbare kraftproduksjon fases inn på kontinentet.

«Inntektene fra kraftutveksling med eksport om dagen og import om natten, som tidligere var den økonomiske ryggraden i slike prosjekter, er sterkt redusert», skriver Hydro.

Istedet synes handelsinntektene nå ifølge aluminiumsprodusenten å bli et resultat av tilfeldige prisvariasjoner.

 «Statnetts analyse viser at med deres basisantagelser er økonomien i kablene svak når det også tas hensyn til effekten på allerede etablerte forbindelser og andre relevante kostnader, og betydelig mer negativ dersom noen av de viktige forutsetningene skulle gå i negativ retning», skriver Hydro.

Les også:  Så mye dyrere blir strømmen av utenlandskabler

Øker kraftprisen

Det er også et problem for Hydro at lønnsomheten av kablene ikke først og fremst er knyttet til utveksling av kraft, men til økte eksportmuligheter som i deler av året løfter prisnivået i Norden.

Ifølge Statnetts beregninger vil en stor del av de samfunnsmessige verdiene nettopp komme gjennom økte kraftpriser som går til kraftprodusentene og ikke som inntekter i selve kabelprosjektet som finansieres over tariffen.

«Dette representerer en omfordeling av verdier fra forbrukere til produsenter», skriver Hydro.

Selskapet mener også det er et problem at Statnett benytter et avkastningskrav på kabelinvesteringene på kun 4 prosent per år.

«Industrien har et langt høyere avkastningskrav enn dette. Siden kabelinvesteringene reelt sett skjer for forbrukernes regning, vil det være naturlig å bruke et avkastningskrav som er mer representativt for deres preferanser og som reflekterer risikoen i denne type prosjekter», skriver Hydro.

Om det ikke skjer, kan kablene bli en "betydelig belastning", heter det i høringsuttalelsen.

Les også: Statnett velger korteste vei til Tyskland

Kapasitetsmarkeder

Før investeringsbeslutningene kan tas ber Hydro dessuten Statnett få klarhet i om kablene får være med i kapasitetsmarkeder som Storbritannia og Tyskland vurderer å innføre.

Statnett har selv advart Kapasitetsmarkedet truer utenlandskabler hvis de blir utelukket fra kapasitetsmarkedene. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har tatt affære og Borten Moe truer britene med å si nei til englandskabelen og  Borten Moe gir tysk energipolitikk det glatte lag om at kapasitetsmarkeder uten at Norge får være med, kan stoppe kabelprosjektene.

Ifølge Statnett skal kabelen til Tyskland stå ferdig i 2018 mens kabelen til England skal stå ferdig i 2020. Hydro mener tidsplanen er svært stram, og oppfordrer Statnett til å ta utbyggingsbeslutningene for hver kabel separat.

– Nødvendig, innenlands infrastruktur og nettforsterkninger bør i størst mulig grad være sikret og faktisk utvikling i overskudd må i større grad påvirke gjennomføringstidspunktet. Byggingen av kabel nummer to bør i tillegg bygge på erfaringer fra den første kabelen, både med hensyn til teknisk drift og markedsforhold, Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til Teknisk Ukeblad.

Han mener det også kan bidra til å lette kostnadstrykket i leverandørmarkedet.

Les også: – Krafteksport kan skade industrien

– Må redusere usikkerheten

– Går Statnett for fort fram i planleggingen av kablene?

– Vi mener det nå er større usikkerhet enn tidligere knyttet til markedsinntekter, fordelingseffekter, investeringskostnader og effekter av når kabelprosjektene blir startet. Dette er store investeringer, og vi mener derfor den økte usikkerheten må reduseres før endelig investeringsbeslutning blir fattet, sier Molland.

Informasjonssjef Irene Meldal i Statnett ønsker ikke å kommentere Hydros høringsuttalelse. Hun viser til at den er en naturlig del av konsesjonsprosessen.

– Det blir opp til Olje- og energidepartementet å vurdere søknaden. Når vedtaket er fattet, blir det vår tur til å fatte en investeringsbeslutning, sier hun.

Les også:

Borten Moe stopper private kabelutbyggere

Statnetts kabler øker strømprisen
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.