BYGG

Hvordan kan man selv legge til rette for et energieffektivt hjem?

Hvilke virkemidler anbefales for energieffektivisering av bygg? Vi spør seniorforsker Kari Thunshelle ved Sintef Byggforsk.

Her rehabiliteres et bygg på Haugerud.
Her rehabiliteres et bygg på Haugerud. Foto: Bliogbygg
Merethe Ruud
23. des. 2018 - 15:21

- Hva vil det si at et bygg er energieffektivt?

- Det bygges og planlegges mange typer energieffektive bygninger i Norge i dag. En driver i denne utviklingen er det europeiske bygningsenergidirektivet som angir at alle nye bygninger fra og med 2020 skal være nesten nullenergibygninger. Nullenergibygg er bygninger som genererer like mye eller mer energi enn bygningens årlige behov for levert energi. For å få til dette må bygget ha kompakt form og være godt isolert, utnytte dagslys og sol, ha energieffektiv belysning og energieffektivt utstyr og behovsstyrt ventilasjon. I tillegg benyttes lokal fornybar energiproduksjon. Kort fortalt har energieffektive bygg lavt årlig energibehov per kvadratmeter.

- Hvilke regler gjelder for å kunne kalle et nybygg energieffektivt?

Fokuset er flyttet fra enkeltbygg til områdetenking

Kari Thunshelle, seniorforsker ved Sintef Byggforsk

- Vi har flere forskjellige typer energieffektive bygninger. Kravene til passivhusstand er definert i NS 3700 og 3701. Plusshus produserer mer fornybar energi enn det samlede behovet for energi i driftsfasen. Produseres det nok fornybar energi til å kompensere for utslipp av CO2 over bygningens levetid, kan plusshuset defineres som nullutslippsbygg. Zero energy building brukes om nullenergibygg og zero emission building om nullutslippsbygg. Det engelske begrepet ZEB brukes om begge. En nesten nullenergibygning betegnes nZEB. Energibehovet skal være så lavt som det er teknisk og økonomisk fornuftig. Med kravene i Tek 17 er alle nybygg energieffektive bygg opp mot passivhusstandard.

- Hvilke krav settes for et rehabilitert bygg?

- Det finnes ikke et eget regelsett for rehabilitering av bygg. Det er omfanget av rehabiliteringen som avgjør om dagens krav for nybygg er gjeldende. En rehabilitering betyr egentlig å sette bygget i stand slik det var som nytt. Det som ofte trengs, er en oppgradering til en høyere energistandard. Størstedelen av bygningsmassen står der allerede, så når vi snakker om zero emission neighborhood (ZEN) er det viktig med oppgradering av dagens bygningsmasse. Det innebærer viktige tiltak som økt isolasjon og behovsstyrt balansert ventilasjon. Men også viktige tiltak som bruk av varmepumper, solfangere og solceller. Vi har akkurat ferdigstilt et prosjekt der et lite 1970-talls leilighetsbygg ble oppgradert til energieffektivt bygg med energiproduksjon i løpet av noen uker ved hjelp av prefabrikkerte elementer.

- Hva slags grep kan man ta selv?

- Skal man først i gang med en fasaderehabilitering, oppfordrer vi til å legge ambisjonene litt høyere. Oppgrader til høy energistandard og inkluder balansert ventilasjon. Vi trenger en økt rate av oppgradering av eksisterende bygg. Om du er byggeier, er god bestillerkompetanse viktig, slik at man kan stille gode krav og kontrollere at en har fått det man har bedt om.

- Hva bør forskningen fokusere på videre?

- Fokuset er flyttet fra enkeltbygg til områdetenking, og lokal fornybar energiproduksjon er viktig. Sintef har et stort åtteårig forskningsprogram i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). Vi ser også på muligheter for bruk av lavtemperatur varme og høytemperatur kjøling. Energieffektive bygg gir for eksempel muligheter for forenkling av tekniske systemer slik at både varme og kjøling kan gjøres via ventilasjon. Mer forskning om individuelle temperaturpreferanser og individuell behovsstyring for flere fornøyde brukere og lavere energibruk, og riktige luftmengder og ventilasjonsstrategier er spennende forskningstema der norske forskere er med i front.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.