Hvordan holde redaktøren online?

Mobili innrømmer: Vi forstår ingenting når Huawei U8800 kaster redaktøren av det trådløse nettverket på jobb.