Hvordan flyter en havvindmølle? Og hvorfor velter den ikke i storm?

Spørsmålet har flere svar, og de fleste er hentet fra oljeindustrien.

Hvordan flyter en havvindmølle? Og hvorfor velter den ikke i storm?
Strekkstag, halvt nedsenkbar og sparbøye er tre konsepter fra oljeindustrien som overføres til flytende havvind. Equinors Hywind-konsept med sparbøye leder kappløpet akkurat nå, men det er for tidlig å si hvem som stikker av med seieren på lang sikt. Illustrasjon: IRENA

Det finnes to typer havvind: Bunnfast og flytende. Nesten all havvind som finnes i dag er bunnfast. Dette er møller som står på mindre enn 60 meters dyp og er solid forankret i havbunnen (se egen faktaboks).