Hver meter av jernbanenettet har sitt magnetiske fingeravtrykk – det kan løse kapasitetsproblemer

Sensorer montert under togsettene kan bestemme togenes posisjon med større nøyaktighet enn dagens systemer. Det betyr at sikkerhetsavstanden mellom togsettene kan reduseres, og dermed øker kapasiteten på jernbanelinjene med 35 prosent.

Hver meter av jernbanenettet har sitt magnetiske fingeravtrykk – det kan løse kapasitetsproblemer
I et av laboratoriene til Karlsruher Institut für Technologie er det montert noen meter jernbaneskinne som er brukt i utviklingen av systemet som nå er klart til å presenteres på InnoTrans i Berlin. Foto: Jan Potente

De nye sensorene utnytter elektromagnetiske felt som blir påvirket av ferromagnetiske materialer, som skinner, og festemateriell, som underlagsplater, ankere, bolter og muttere.