BRUER

Hvem vil bygge 40 meter lang trebru ved siden av verdens høyeste trehus?  

Klart for kreativ trebru i Brumunddal.

Oset der elva Brumunda renner ut i Mjøsa. Her skal det komme ny gang- og sykkelbru.
Oset der elva Brumunda renner ut i Mjøsa. Her skal det komme ny gang- og sykkelbru. Foto: Google Maps
21. des. 2020 - 12:37

Ringsaker kommune i Innlandet skal i gang med et nytt gang- og sykkelveiprosjekt langs Mjøsa. Dels skal kommunen bygge ei gang- og sykkelbru over elva Brumunda, og dels skal det bli ny gang- og sykkelvei langs sjøen.

Dette er en totalentreprise. Entreprenøren skal prosjektere og levere ei komplett bru og gang- og sykkelvei med belysning.

Kart over Stela bru, som den skal hete, samt gang- og sykkelveien. <i>Illustrasjon:  Ringsaker kommune</i>
Kart over Stela bru, som den skal hete, samt gang- og sykkelveien. Illustrasjon:  Ringsaker kommune

Brua skal ha et spenn på 40-45 meter over Brumunda ved Hotell Wood i Brumunddal. Den tilhørende gang- og sykkelveien blir cirka 450 meter lang.

Området hvor turveien og brua skal bygges ligger i strandsona like nedenfor ny E6 og er periodevis flomutsatt både fra Brumunda og Mjøsa. Anleggsområdet består på sørsiden av et delvis opparbeidet friluftsområde med turveier, og på nordsiden av et smalt belte som kommunen eier langs elvebredden.

RANDKLEV 20240430
Bilder fra film fra Bane Nor. Bildene viser løft av bruelementene på plass igjen etter "Hans"
Foto: Bane Nor
Les også

Her løftes brua på plass: Kollapsen koster rundt 420 millioner kroner

Elva fredet i flere måneder

Både gang- og sykkelveien og brua er inne i gjeldende reguleringsplan. Det er fredningsperiode for elva og dermed arbeidsstans fra 25. april til 25. juni og i månedene september, oktober og november.

Entreprisen omfatter grunnarbeider og støping av landkar for brua, plastring inn mot disse, etablering av terskel nedstrøms for brua, bruoverbygning i tre og belysning.

Den nye gang- og sykkelveien blir delvis på fylling og delvis på eksisterende terreng og skal inkludere nødvendig masseutskifting, dekke (stedvis grus, stedvis asfalt), samt belysning og trekkerør for fremtidig belysning. Dessuten skal matjord legges ut og gras isåes. Det er også et par små opsjoner.

Arbeidene med brufundamentene må gjennomføres når det er lav vannstand i Mjøsa våren 2021, og utenom vårflom og eventuell isgang i elva.

Brua blir liggende ved siden av verdens høyeste trehus. Brua skal ha en overbygning av tre og/eller bære preg av å være ei trebru, og den skal oppfylle gjeldende regelverk for bruer. Leverandørene som sender inn tilbud skal legge ved prinsipptegninger av brua, slik at oppdragsgiveren kan vurdere estetikken.

En del andre premisser for brua:

  • Brua skal fundamenteres kun på elvekanten, altså ingen fundamenter i selve elva. Elvetverrsnittet skal heller ikke snevres inn.
  • Føringsbredde/netto bredde på brua skal være tre meter.
  • Bruas totallengde blir på 40-45 meter. Lengden kan avhenge noe av stedlige forhold og valg av løsning.
  • Brua skal dimensjoneres for kjøretøy på inntil fem tonn.
  • Dimensjonerende levetid skal være 100 år.
  • Underkanten av brua har tidligere blitt vurdert til å måtte ligge på 125,5 moh. av hensyn til dimensjonerende flom i området.

Start for prosjektet er planlagt til 8. februar 2021, og sluttdato er satt til 10. juli.

Og frist for å sende inn tilbud er 27. januar.

Tverrå bru på riksvei 9 er ikke store konstruksjonen. Nå skal den rives, og ny og bedre bru kommer i stedet.
Les også

Seks kilometer av riksvei 9 skal bygges ut med ny bru

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.