ENERGI

Hva er energiøyer, og hvorfor trenger vi dem?

Energiøyer er nødvendige for å produsere store mengder havvind.

Slik kan et offshore kraftnett i Nordsjøen se ut. Flere og flere tar til orde for at havvindparker bør knyttes sammen i store energiknutepunkt offshore.
Slik kan et offshore kraftnett i Nordsjøen se ut. Flere og flere tar til orde for at havvindparker bør knyttes sammen i store energiknutepunkt offshore. Foto: Ill. TenneT

Vindkraft er i ferd med å bli stort. I fjor leverte vindkraften hele 36 prosent av elektrisiteten i EU. Men nå kommer den også til havs: I løpet av 30 år skal det bygges ut 300 gigawatt (GW) med havvind i Europa. Det er fordi havvind til havs genererer, nesten dobbelt så mye elektrisitet som vindkraft på land.