KRAFT

Husdyrmøkk kan gi flere TWh

Ku storfe kjøtt gård landbruk kuer husdyr gjødsel foring
Ku storfe kjøtt gård landbruk kuer husdyr gjødsel foring Bilde: JEAN LOUIS PRADELS
Mona Sprenger
4. nov. 2008 - 13:09

Det konkluderer en ny rapport, som er utarbeidet av Østfoldforskning og UMB på oppdrag for Enova SF. Nå vil Enova vurderer eventuelle nye virkemidler og støtteordninger knyttet til økt bruk av biogass.

- Biogass har et stort potensial, men er et forholdsvis nytt felt i Norge, mener seniorrådgiver i Enova, Inger Marie Malvik, som viser til at svenskene har vært mye flinkere til å ta i bruk biogass.

Størst potensial i landbruket

Ifølge rapporten er det teoretiske energipotensialet fra biogassressurser fra avfall/biprodukter nærmere 6 TWh/år. Husdyrgjødsel utgjør det største potensialet, deretter kommer industri og matavfall fra husholdninger, storhusholdninger og handel.

I dag finnes det kun to gårdbiogassanlegg av betydning i Norge:

- Åna fengsel i Rogaland; produserer varmeenergi fra ca 5000 tonn storfegjødsel og 1500 tonn fiskeensilasje, totalt ca 820 MWh.

- Opphaug, Ørlandet i Sør-Trøndelag; produserer varmeenergi fra storfegjødsel.

Husdyrgjødsel blir grønn energi

Mangler kompetanse

Enova mener at miljø- og klimagevinsten ved bruk av biogass som energikilde som erstatning for fossile energikilder er ikke godt nok kjent og det er et behov for at dette tydeliggjøres i betydelig større grad.

-Kompetanse er en kjempeutfordring. Spesielt i landbruket, hvor det finnes mange aktører. I tillegg er ressurstilgangen spredt, noe som krever stor innsats for innsamling av ressurser. Hvor stor må enhetene være, spør Malvik.

Pris til kumøkk-anlegg

Spille på lag med naturgass

I dag er distribusjon av biogass vanskelig fordi det ikke eksisterer distribusjonsnett for naturgass. Rapporten peker på at naturgass og biogass kan dra felles nytte av utbygging av ny infrastruktur, og at naturgass vil være en viktig medspiller for å få biogass ut på Mmrkedet. På samme måte kan biogass spille en viktig rolle i forhold til naturgass, f.eks når det gjelder å oppnå kravet til innblanding av biodrivstoff.

- I Sverige har man bygget ut et distribusjonsnett for naturgass. Det har vi ikke i Norge med noen få unntak, sier Malvik.

Betydelig satsing

Rapporten konkluderer med at det er behov for en betydelig satsing fra nasjonalt hold, for å øke biogassproduksjon i Norge, er det behov for en betydelig satsing fra nasjonalt hold. En økt satsing forutsetter også investeringsvilje og aktuelle støtteordninger. Det vil således være behov for å utarbeide en ’samlet virkemiddelpakke’ for økt produksjon og bruk av biogass. En slik virkemiddelpakke bør inneholde ulike typer av virkemidler, for eksempel: omsetningspåbud for biodrivstoff, investeringsstøtte for produksjons- og distribusjonsanlegg, regionvis satsing for biogassproduksjon, reduserte avgifter m.m.

- Vi vil nå se på hvor vi skal sette inn støtet, sier Malvik.

Biogass – et undervurdert miljødrivstoff?

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.