Hun skal sørge for at Norge er en maritim supermakt

Professor Ingrid Schjølberg ved NTNU skal i løpet av noen måneder finne formelen for Norges fortsatte maritime suksess og supermaktsrolle i verden

Hun skal sørge for at Norge er en maritim supermakt
Ingrid Schjølberg døper den autonome minifergen milliAmpere ved kanalen i Trondheim. Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Det burde være en jobb hun er godt kvalifisert for. Hun tok en doktorgrad i kybernetikk i matematisk modellering av undervannsfarkoster med robotarmer.