Hun mener det kan produseres nok energi av lakseslam til å forsyne hele Bergen med strøm

Utviklet havbrukskonsept basert på romfartstankegang.

Hun mener det kan produseres nok energi av lakseslam til å forsyne hele Bergen med strøm
Crina Ilea mener det er store muligheter for å produsere energi av fiskeavfall. Foto: Arne Fenstad

Produksjonsveksten i havbruksnæringen har mer eller mindre stagnert de siste årene, og næringen ser nå mot løsninger for å få større verdier ut av den eksisterende produksjonskapasiteten.