Høyblokkas tilstand er fortsatt uavklart

Høyblokkas tilstand er fortsatt uavklart
DEKKES: Statsbygg dekker til sidene i Høyblokka med sikkerhetsduk etter terrorhandlingene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Bilde: Scanpix

Statsbygg er i full gang med å rydde og sikre bygningsmassen i Regjeringskvartalet.

Fasadene på Høyblokka og R4 er så skadet at nedfallsrisikoen er svært høy. For å unngå nedfallselementer fra vegger, tak og vinduer, dekkes derfor disse to bygningene med sikkerhetsduker. Dette arbeidet startet i går.

R4 ikke svekket

– Vi har foreløpig fått sjekket bæringssystemene i R4, Høyesterett, Y-, S- og G-blokkene. Der ser konstruksjonene ut til å være uskadde. Høyblokka har vi ikke kommet inn i ennå, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg.

Årsaken til at de ennå ikke har kommet inn i høyblokka, er at politiet fortsatt driver åstedsgransking på stedet. Utvendig befaring kan ikke gi noe svar på hvor omfattende skadeomfanget er.

– Høyblokka er overhodet ikke vurdert ennå siden vi ikke har fått komme inn. Nå konsentrerer vi oss om rydding av ødelagte ting og bygningsdeler for å kunne komme inn med vanlig personell når politiet er ferdige, sier Njaa Rygh.

Statsbygg: Har ikke fått sjekke bygningsskadene

Ingen gjenoppbyggingsplan

– Om bygget må rives er ikke vurdert?

– Nei, spørsmål om riving har ikke vært oppe.

– Har dere noen planer for gjenoppbygging av regjeringskvartalet ennå?

– Vi har ikke vurdert det, og har ingen inne i prosessen når det gjelder gjenoppbygging. Det får vi ta når det umiddelbare ryddings- og sikringsarbeidet er avsluttet, sier Njaa Rygh.

Les også: – Skadeomfanget er enormt

høyblokka bombe bombebil eksplosjon statsbygg
UTFORDRENDE: Sikringsarbeidet består nå av å rydde bygningsflater og sørge for å fjerne og rive løse materialer, samt å redusere risiko for nedfallselementer fra vegger, tak og vinduer. Scanpix

9000 kontorplasser

Samtidig som regjeringskvartalet ryddes, jobber Statsbygg med å finne nye, langsiktige kontorplasser til de ansatte i departementene.

Så langt har de oversikt over cirka 9000 kontorplasser som kan være tilgjengelige i løpet av kort tid. Samtlige kontorplasser befinner seg innenfor 20 minutters gangavstand fra regjeringskvartalet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har fått listene, og jobber med å inngå leiekontrakter så fort som mulig.

Les også: Første statsråd tilbake på kontoret