OFFSHORE

Hører ikke bare sand og blåst

Stavanger ONS: - Dette er en merkedag for alle sandblåsere. Endelig får de et verneutstyr som tar vare på helsen og ikke skader dem. Hittil har vernemaskene gitt et støynivå på 100 dB før de har begynt å arbeide. I tillegg har det vært umulig å bruke hjelm med det utstyret som i dag er i bruk, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS. .

Han og Håkon Ørn i BP tok initiativet til å få utvikle nytt verneutstyr for sandblåsere etter at denne yrkesgruppen hadde særdeles store hørselsskader. De tok kontakt med en industridesigner og nå er resultatet klart, den nye vernemasken Silencer.

Den veier 2,2 kg, reduserer støyen med 39,3 dB og inkluderer også en hjelm. Vernemasken tilfredsstiller kommende krav fra oljedirektoratet som er på 82 dB støy ved arbeid med sandblåsing. Ved bruk inne i lukkede rom og tanker anbefales å bruke ørepropper i tillegg. .

Bidragsytere til prosjektet har vært Statoil, BP, TotalFinaElf, Aker Kværner, Bjørge, Rolls Royce, Statens Vegvesen, OFS, RM Industrier, Sinus og SND. .

Markedet er rundt 2500 hjelmer i Norge, mens Form Kommunkasjon som sitter med rettighetene til Silencer har inngått avtale med den hollandske verneutstyrsprodusenten Arbin om produksjon, salg og distribusjon for EU-området. For skandinavia skal salg og distribusjon gjøres gjennom Helly Hansen.