Klimagassutslipp fra shipping

Hjelper u-land med grønne skip

Regjeringen har bevilget 10 millioner kroner til grønn skipsfart i utviklingsland og har fått FN-organisasjonen IMO på laget.

Kystverkets nyeste oljevernfartøy OV Ryvingen har batterihybrid drift. Det er teknologi som kan bli tilgjengelig via IMO-prosjektet Green Voyage-2050.
Kystverkets nyeste oljevernfartøy OV Ryvingen har batterihybrid drift. Det er teknologi som kan bli tilgjengelig via IMO-prosjektet Green Voyage-2050. (Foto: Tore Stensvold)

Regjeringen har bevilget 10 millioner kroner til grønn skipsfart i utviklingsland og har fått FN-organisasjonen IMO på laget.

Pengen kanaliseres via FNs skipsfartsorganisasjon IMO. Midlene brukes i samarbeidsprosjektet Green Voyage-2050.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå