BYGG

Her varmes skolen opp av parkeringsplassen

Da Høgskolen i Molde skrudde av oljekrana fant de ny energikilde rett under parkeringen.

Høgskolen i Molde valgte å bore 39 energibrønner under parkeringsplassen for å erstatte den gamle oljefyringen.
Høgskolen i Molde valgte å bore 39 energibrønner under parkeringsplassen for å erstatte den gamle oljefyringen. Bilde: Arild J. Waagbø/Panorama HiM

Over hele landet demonteres gamle oljekjeler i fra høyskoler, barnehjem, fengsler, boliger og andre bygg i forbindelse utfasing av oljefyringen.

Og selv om forbudet ikke trer i kraft før i 2020, er det mange, særlig kommunale bygg, som er godt i gang med skiftet.

Et av disse er Høgskolen i Molde. Som, da arbeidet kom i gang, fant løsningen for ny energikilde rett under skolens parkeringsplass.

39 energibrønner

– Da det ble bestemt at oljekranene skulle skrus igjen av klimahensyn, var spørsmålet hva det fossile brennstoffet skulle erstattes med, sier driftsleder i Statsbygg, Geir Gaupseth.

Valget falt på en varmepumpeløsning med energibrønner.

200 biler måtte derfor vike plass mens det ble boret 39 energibrønner ned til 250 meters dyp.

Videre ble det bygget et eget bygg til varmepumpen, som nå dekker nå det meste av oppvarmingsbehovet i de mellom 14.000 og 15.000 kvadratmeterne med skolebygg.

Høyskolen i Molde
Under parkeringsplassen ved høyskolen er det boret 39 energibrønner som forsyner de to høyskolebyggene med energi. Statsbygg

Gode resultater

Den nye varmepumpen erstatter kjølemaskiner som brukte kuldemediet R22, som det nå er forbudt å bruke.

Anlegget bruker i stedet ammoniakk, som er et naturlig kuldemedium.

– Anlegget har vært i bruk i nesten fire uker nå, og det ser allerede ut til at den planlagte innsparingen på totalt 700.000 kWh per år ved høyskolen er innen rekkevidde, sier Gaupseth.

Fremtidsrettet

Å skifte fra oljefyr til varmepumpe er en svært god løsning, ifølge Armin Hafner, professor i kuldeteknikk på NTNU.

– Å satse på varmepumper er den mest fremtidsrettede energiløsning som finnes for de fleste bygninger, siden man bruker noe fornybar energi mens hovedparten hentes gratis fra omgivelsene, sier han.

Og legger til at løsningen med energibrønner egner seg spesielt godt i norsk klima.

– Når man investerer i energibrønner har man høyere kildetemperaturer om vinteren enn med luft som varmekilde. Om sommeren kan brønnen brukes til å dumpe varmen fra bygget. Det er en veldig god løsning, sier han.

Billigere å bytte olje

Men, til tross for at løsningen med energibrønner og varmepumper kan være god, er det ikke nødvendigvis den beste løsningen alle steder, ifølge Therese Løvås, professor på NTNU institutt for energi og prosessteknikk.

–  Et godt alternativ der det finnes eksisterende oljefyringsanlegg er å skifte ut fossil fyringsolje med biofyringsolje, sier hun.

Løvås forteller at skiftet fra fossil fyringsolje til biofyringsolje er problemfritt, og ikke krever noen form for større investeringer.

– I de aller fleste tilfeller krever ikke skiftet noe som helst. Dersom tanken ligger i et område med lav temperatur kan det være nødvendig å sette inn et filter, men utover det kan man bruke akkurat det samme anlegget som til fossil fyringsolje, sier hun.

Effektivt med olje

Løvås sier det ikke er noen prinsipiell grunn til at verken varmepumper eller biofyringsolje skal velges til enten bolighus eller yrkesbygg.

– Har man et eksisterende anlegg som fungerer bra er det et godt alternativ er å gå over til biobasert fyringsolje for å ikke risikere at man velger en løsning som skulle vise seg å være dårligere enn eksisterende løsning, helt uavhengig av type bygg, sier hun.

Og legger til at varmepumpeløsninger kan være mindre effektive enn hva hus- eller byggeier er vant til med tradisjonell oljefyring.

– Men også her finnes det ulike løsninger til ulike prisklasser, sier hun.