MARITIM

Her utdannes verdens første kapteiner for fjernstyring og overvåking

Fire kapteiner og navigatører er nå blitt fjernstyringskapteiner og kan jobbe på overvåkingssenter for fjernstyrte og autonome skip.

Det var flere kapteiner og navigatører med ulik bakgrunn og erfaring med på verdens første kurs for landstyring og overvåking av autonome skip. Fra venstre: Thomas Fevang, Espen Berglund, Nikolai Smit, Ragnar Stangring og Petter Kyseth.
Det var flere kapteiner og navigatører med ulik bakgrunn og erfaring med på verdens første kurs for landstyring og overvåking av autonome skip. Fra venstre: Thomas Fevang, Espen Berglund, Nikolai Smit, Ragnar Stangring og Petter Kyseth. Foto: Monica Herne/USN
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Når Askos sjødroner og Yara Birkeland skal seile uten mannskap, må de som fjernstyrer og overvåker fartøyene vite hva de skal gjøre og hvordan oppgaven skal løses.

Nå bygger Universitetet i Sørøst-Norge (USN) opp et undervisnings- og utdanningsopplegg i tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og DNV.

Det første kurset for fire navigatører blir sett på som en pilot for å høste lærdom til å skreddersy en formell utdannelse. En av navigatørene på kurset jobber i Sjøfartsdirektoratet, mens tre er erfarne kapteiner fra Wilhelmsen.

De fire kursdeltakerne satt i et simulatorsenter med utstyr fra Kongsberg Maritime og «seilte» og overvåket Askos sjødroner. To er under bygging i India nå, men skal fra 2022 seile elektrisk og autonomt med varer mellom Horten og Moss.

Hybrid utdannelse

Kurset ble også streamet med 20 til 40 «deltakere» og observatører utenfor universitetet. Kurset er finansiert av Markom2020, et samarbeidsorgan for maritim utdanning med offentlig støtte. 

Disse var med på det første kurset:

Svein David Medhaug (Sjøfartsdirektoratet),
Thomas Fevang (kaptein på Yara Birkeland), Petter A. Kyseth (Wilhelmsen Ship Management)
Ragnar Stangring (inspektør ASKO) pg Espen Berglund (Kystverket, los Oslofjorden).

Fra UNS stilte instruktør og prosjektansvarlig for eksterne kurs Nikolai Smit, instruktør Marius Grøvdal, prosjekt-nestleder Tor Erik Jensen og prosjektleder Christian Hovden.

Landoperatørene satt med elektroniske kart (ECDIS), inkludert AIS-data fra typisk normal trafikk i Oslofjorden, og simulerte en rekke ulike scenarier. I stedet for å «stå på brua» i simulatoren, befant deltakerne seg på instruktørsiden. Opplæringssenteret, som vil bli verdens første, skal bygges ut og kunne operere med en blanding av ekte (for eksempel sanntids-AIS) og simulerte data.

Det vil kreves utdannelse som kaptein og navigatør med minst to års seiling i løpet av de siste fem årene for å kunne utdannes til landoperatør.

I første omgang er det tenkt et tidagerskurs ved simulatorsenteret på USN i Horten og deretter en kadettperiode og oppfølging med et minsteantall timer ved et operativt Shore Control Centre (SCC).

Horten-senter

Det første SCC bygges i Horten for Massterly. Asko Maritime har signert kontrakt med Massterly på drift og bemanning av de to dronene. Massterly er 50/50 eid av Kongsberg og Wilhelmsen.

Askos sjødroner skal til å begynne med seile med mannskap. Deretter blir SCC bemannet og fjernstyrer dronene med fullt mannskap på brua. Først i fase tre vil det bli helt autonomt og seile på egenhånd, kun overvåket fra landsenteret. Det er ikke satt en endelig tidsplan for det.

Christian Hovden har vært primus motor for å bygge opp simulatorsenteret og utvikle utdannelsen av landoperatører. Rett etter første samling, som gikk fra 25.-28. mai, satt han sammen med flere av de involverte ved USN og oppsummerte erfaringene.

– Det er litt igjen før vi har en fullverdig opplæring. Men dette var en veldig nyttig gjennomgang over fire dager, sier Hovden til TU.

Til forberedelsene har USN fått mange innspill fra blant andre kapteiner på Bastø VI, som har seilt mye autonomt allerede, DNV, Kystverket (VTS trafikksentral og lostjenesten) og fra Sjøfartsdirektoratet. 

Selve kurset og utdannelsen må godkjennes av Sjøfartsdirektoratet og sertifiseres av DNV. USN driver allerede maritim opplæring og vurderer om landoperatør skal tilbys som valgfag eller obligatorisk del av navigatørutdannelsen.

USN er temmelig sikre på at de er først ut i verden med et undervisningsopplegg for kapteiner og navigatører til SCC, eller fjernkontrollsentre, noen steder kalt ROC – remote operation center.

Les også

Korona-tregt

Universitetet i Sørøst-Norge begynte allerede i 2018 å planlegge et utdannelsesløp for navigatører som skal sitte i et landsenter. Forsinkelser med Yara Birkeland og deretter korona-problematikk ha ført til flere re forsinkelser på det første pilotkurset. På den annen side ble det veldig realistisk ettersom Askos prosjekt nærmer seg oppstart og det blir ekte skip å trene fram mot.

– Dette er framtidas nautikkutdanning, sier instruktør Marius Grøvdal.  Han mener det er viktig å få på plass et hybrid utdanningsløp. 

Det vil også bli et skille mellom fjernkontroll med og uten mannskap og fullt ut autonome skip og fartøy som skal overvåkes og eventuelt fjernstyres eller kontrolleres litt nøyere til og fra kai eller i svært trafikkerte områder.

IMO-krav

Skip som seiler over de store hav, vil neppe bli autonome, men kan tenkes å kunne seile med færre folk om bord og få mer støtte fra land. Én operatør kan slik sett kunne få en hel flåte av skip som han eller hun overvåker og assisterer, mens en annen kanskje har bare ett eller to fartøy som krever mer oppfølging. 

Askos elektriske/autonome sjødroner

Fartøyene er designet av Naval Dynamics, og teknologiløsningen er utviklet av Kongsberg Maritime.

Verft: Cochin Shipyard, India (2 + opsjon 2)

Lengde: 67 meter

Bredde: 15 meter

Dødvekt: 448 tonn

Dypgang: 1,70 meter

Kapasitet: 16 eurotrailere

Batteripakker: 1.846 kWh

Hastighet: 8 knop

Levering: 2022 - Q1

Klasse: DNV GL 1A1 + Battery Power + RP (1,40) + R3 + General Cargo + BIS.

Støtte: 119 millioner kroner fra Enova.

To elektriske sjødroner erstatter to millioner kilometer veitransport. Sparer 5000 tonn CO2

Hovden tror det kan bli mange SCC-er eller ROC-rundt om i Norge og etter hvert i Europa og andre steder med mye kystnær trafikk. Utdannelsesbehovet vil øke drastisk framover. Norge ligger langt framme og vil spille inn forslag til utdanning og krav til FNs sjøfartsorganisasjon IMO. DNV har allerede sendt forslag ut på høring.

Senteret Massterly bygger opp i Horten, vil i stor grad være basert på erfaringene Rolls-Royce har  gjort med fjernstyring av taubåt i København og ferge i Finland. Kongsberg Maritime og Rolls-Royce har begge hatt sterke miljøer på fjernstyring, overvåking, autodocking og autocrossing samt simulatorer. Det har tatt noe tid å finne ut av overlappende teknologier og trekke ut det beste fra alle etter at Kongsberg overtok Rolls-Royce Marien og fusjonerte  aktivitetene i 2019.

Autonomi og miljø

Askos to nullutslipps sjødroner vil erstatte 150 daglige trailerturer mellom Østfold og Vestfold som hovedsakelig ville gått via Oslofjordtunnelen.

Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner. Beløpet er beregnet ut fra anslåtte utslippsbesparelser på 5000 tonn CO2. Samtidig spares veiene for to millioner kjørte kilometer i året. Hver av sjødronene skal ha plass til 16 standard eurotrailere som rygges om bord av elektriske terminaltraktorer. På den andre siden av fjorden står terminaltraktorer klar til å trekke trailerne på land.

Sjødronene er 67 meter lange, 15 meter brede og har batteripakker på 1.846 kWh. Det er nok til fire timer seiling i 8 knop. Hver kryssing tar ca. 45-50 minutter i ni knop, og de vil klattlade ved havn i Moss og Horten. Dronene legger til kai, fortøyes med vakuum, og ladeplugg kobles automatisk, uten at mennesker behøver å være til stede.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.