Ably Medical

Her testes den norske sykehussenga ikke engang helseministeren har fått se

Går testene bra, kjøper canadiske sykehus de første smart-sengene fra Ably Medical neste år.

Ably Medicals forskningssjef, Cato Bjørkli (til høyre), gir sykehuspersonell en av oppgavene under brukertesten som nå er i gang i Toronto:  Skift laken mens pasienten er i senga.
Ably Medicals forskningssjef, Cato Bjørkli (til høyre), gir sykehuspersonell en av oppgavene under brukertesten som nå er i gang i Toronto: Skift laken mens pasienten er i senga. (Foto: Kjell Arne Furnes, Ably Medical)

Går testene bra, kjøper canadiske sykehus de første smart-sengene fra Ably Medical neste år.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Denne uka begynte rundt 50 sykepleiere fra fire canadiske sykehus en praktisk brukertest av den smarte og teknologisk nyvinnende sykehussenga det norske firmaet Ably Medical har jobbet med å utvikle siden siden 2015.

Det er knyttet flere nye patenter til senga, og ikke engang helseminister Bent Høie fikk se prototypen da han var i Toronto tidligere i år for å se hva norske helsemyndigheter kan lære av samarbeidet Ably Medical har med canadiske helseinstitusjoner.

Men nå er patentene avklart. Og interessen rundt senga som er satt opp i testlaben hos Hamilton Health Sciences, et av de største sykehusene i Toronto, har vært stor de siste dagene.

Helt bananas - og veldig hemmelig

– Det er helt bananas her! Det er så mange som vil se hvordan senga fungerer, at vi har måttet lage gjesteliste for å håndtere alle, forteller daglig leder Kjell Arne Furnes i Ably Medical.

Blant de nysgjerrige er sykehusledelsen og representanter for interesseorganisasjoner. Men alle har måttet skrive under avtale om hemmelighold for å få komme inn på testlaben, der glassveggene er blitt dekket til for at ikke uvedkommende skal få se teknologien bak senga. 

Hvis testene viser at senga fungerer like bra som planlagt, så har de fire sykehusene i prosjektet sagt at de ønsker å kjøpe sengen når den lanseres i 2019. Hvor mange, er ikke avklart ennå, men Furnes sier den første produksjonsbatchen uansett vil bli på mellom 200 og 400 senger, for å få senga ut på markedet, og gi selskapet operativ erfaring.

Det kan være starten på et nytt, stort industrieventyr på Sunnmøre. For det er der Ably Medical planlegger å ha serieproduksjonen av den nye smartsenga.

Også i Tyskland og USA er Ably Medical nå i ferd med å finne sykehuspartnere som kan være med på å teste senga.

Avgjørende tester

– Testene vi er i gang med nå, er utrolig viktige, bekrefter Kjell Arne Furnes. 

Prinsippet bak Ably Medicals smarte sykehusseng: 11 langsgående komposittfjærer kan beveges i forhold til pasienten, og inneholder en rekke sensorer som registrerer helsedata. Illustrasjon: Ably Medical

– Vi gjennomfører en strukturert brukertest der omlag 50 leger og sykepleiere gjennomgår studieprotokoll med scenarier utviklet av oss sammen med de fire sykehusene vi samarbeider med i dette prosjektet.

– I tillegg kjører vi en test der vi ser på designet til pasientdataene fra sengen - som har en rekke sensorer innebygget, forteller Furnes.

Senga som testes ut nå, er ikke det ferdige produktet, men en moden prototype. Resultatet av testene vil avgjøre hvilke endringer som må gjøres på denne prototypen før designet fryses, og så vil det bli gjennomført en full uttesting av den ferdige sykehussenga på nyåret 2019.

– Det er den testen som avgjør om vi får solgt de første sengene våre. Så selv om brukertesten vi er i gang med nå, er kjempeviktig. Så har vi fortsatt muligheten til å feile, sier Furnes som har reist over til Toronto for å følge uttestingen.

– Det er egentlig derfor vi er her: For å feile, men feile fort. Og lære fort.

Simulerer en sykepleiers hverdag

Brukertestene foregår ved at leger og sykepleiere jobber en times tid med en dummypasient i senga, og går gjennom et forhåndsbestemt sett med caser og scenarier. Mens sykehuspersonellet jobber, observerer Ably Medicals forskningssjef, Cato Bjørkli, det som skjer - og snakker med dem om hva de gjør og hvorfor.

Smart seng kan gi milliardindustri

  • Ably medical har utviklet en sykehusseng bestående av 11 langsgående sengefjærer laget av et komposittmateriale.
  • Fjærene vil inneholde en rekke sensorer, og kan registrere ting som bevegelse, fukt, pasientens vitale data, og en rekke forhold knyttet til pasientens helse. Sengen skal kunne «snakke» til urolige pasienter for å roe dem ned, og forhindre fall.
  • Fjærene kan også beveges individuelt. Det vil gjøre det lettere for sykepleiere å jobbe med pasienten, og vil bidra til å motvirke liggesår, som er en vanlig pasientkomplikasjon.
  • Blir sengen satt i serieproduksjon, kan det gi Sunnmøre en milliardindustri. En typisk pris på en rimelig sykehusseng er i underkant av 200000 kroner, og sykehus bytter i snitt ut sengene sine hvert 10. år. De neste ti årene er det estimert et behov for flere titalls millioner nye sykehussenger verden over.

– Tilbakemeldingene fra brukerne har mye å si for hvordan det endelige designet blir, sier Furnes.

– Vi får vite hvilke tekniske spesifikasjoner senga må ha, for eksempel hvor mange grader de forskjellige delene av senga må kunne beveges i forskjellige retninger. Og vi får avslørt barrierer som må overvinnes for at senga skal fungere optimalt på et sykehus. Det kan være rent fysiske hindringer i infrastrukturen, IKT-systemene som brukes på sykehusene, og hvordan sykepleierne synes det er mest hensiktsmessig å bruke senga.

Scenariene i brukertesten er ment å gjenspeile sykehushverdagen, slik den er ved de fleste sykehus rundt om i verden, og skal gi Ably Medical et så bredt sett som mulig med data om bruken av senga under forskjellige forhold.

– En sykepleier på nattevakt vil ha andre utfordringer enn dagvakten, og være opptatt av andre data, sier Furnes, og gi noen eksempler:

– Om natten vil man blant annet være opptatt av å vite om pasienten sover eller ikke, og for dagvakten vil det være nyttig at vasking og forflytting av pasienten kan gjøres så enkelt som mulig.

Furnes er fornøyd med de første dagene av brukertesten.

– Det går veldig bra. Sykepleierne er begeistret over senga, men gir også gode innspill til forbedringer, forteller han.

Også ved Ålesund Sjukehus har sykehuspersonell prøvd ut prototyper av senga.

Kan bli viktig for helsevesenet

Tu.no har tidligere intervjuet førsteamanuensis Edda Johansen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfolds institutt for sykepleie- og helsevitenskap om Ably Medicals sykehusseng.

Johansen sier at de mange manuelle sengene ved norske sykehus, i dag gir sykepeleiere store arbeidsbelastninger, som det vil være svært positivt om Ablys sykehusseng kan fjerne.

Hun poengterer også at dersom sengen hindrer liggesår, vil det kunne ha betydning for økonomien til norske kommuner fordi det er mange flere liggedøgn i institusjoner som hører inn under primærhelsetjenesten, enn på sykehusene.

Tyskland og USA for tur

Det er stor interesse for testene av Ably-senga. Her er ablys forskningssjef, Cato Bjørkli (i midten) om gitt av en rekke ledere fra sykehusene som er involvert i prosjektet. Foto: Kjell Arne Furnes, Ably Medical

I februar i år åpnet Ably Medical lokalkontor i Toronto. I tillegg til å følge opp det canadiske prosjektet, skal kontoret jobbe for å få satt igang et lignende prosjekt i USA.

– Ane Solesvik Oppedal, som bemanner Toronto-kontoret vårt, jobber nå for å finne sykehus i Boston og Minneapolis - som er to av de viktigste helseteknologi-byene i USA - som vi kan samarbeide med om utprøving av sengen, forteller Furnes.

– I tillegg jobber hun opp mot FDA (Food and Drug Administration) som godkjenner alt av medisiner og medisinsk utstyr i USA, for å få en amerikansk godkjenning av senga så snart som mulig etter at den er blitt godkjent i Canada.

Ably Medical leter også etter samarbeidspartnere i Tyskland. Et konsulentselskap har kartlagt det tyske markedet for dem, for å finne passende sykehus. Og denne uka er en delegasjon fra Tyskland på besøk i Ålesund for å se på senga.

I slutten av juni tar Ably Medical selv turen til Tyskland for å presentere senga for sykehus der.

Lokale investorer

Også hjemme i Ålesund skjer det ting. 10 lokale investorer gikk nå i mai inn med 32 millioner kroner i en emisjon som priser Ably Medical til cirka 100 millioner kroner.

Investorene kommer hovedsaklig fra den maritime industrien, og målet er å bruke kompetansen fra maritim- og møbelindustrien på Sunnmøre for å produsere sykehussengen i regionen.

Det er imidlertid ikke sikkert at den aller første produktserien blir produsert på Sunnmøre, sier Furnes.

Han forteller at de første sengene produseres under en ordning man har i Canada og USA, der en avgrenset serie på inntil 500 enheter kan produseres uten at vi er fullsertifisert som produksjonsbedrift. En slik fullsertifisering innebærer en omfattende ISO-prosess, og denne ordningen gjør det derfor mulig for Ably Medical å få sengen tidligere ut i markedet.

– Det er derfor mulig at akkurat de første sengene settes sammen i Canada. Men vi har ikke tatt noen avgjørelse på det. Det kan også være de blir laget på Sunnmøre, sier han.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå