LUFTFART

Her er Norges nye redningshelikopter i 330-skvadronens farger

Avduket i England i dag.

Det første eksemplarer at AW101 i 330-skvadronens farger avduket.
Det første eksemplarer at AW101 i 330-skvadronens farger avduket. Bilde: Agusta Westland
31. mai 2016 - 13:44

Norges nye redningshelikopter ble avduket under en seremoni hos Leonardo-Finmeccanica (tidligere Agusta Westland) på anlegget i Yeovil i Somerset i Sørvest-England i dag.

– Denne avdukingen markerer oppnåelsen av en milepæl. Våre to første redningshelikoptre er ferdig utviklet og produsert, og er nå klare for testing. Helikopteret vil bli en helt avgjørende ressurs i norsk redningstjeneste, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Det nye AW101-helikopteret har bedre rekkevidde og høyere hastighet enn Sea King, som brukes i dag. I tillegg har kabinen plass til flere personer. Det er også bedre navigasjons- og søkeutstyr i det nye helikopteret.

Totalt 16 helikoptre med tilhørende utstyr og reservedeler er inkludert i kontrakten. Opplæring og treningshjelpemidler er også inkludert.

Det første helikopteret leveres i 2017, og de resterende 15 leveres frem til 2020. Sea King vil fases ut underveis.

Nye baser 

Samtidig som at de første helikoptrene bygges i England, pågår det store byggearbeider også i Norge.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om bord i det nye redningshelikopteret. <i>Foto: Justis- og beredskapsdepartementet</i>
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om bord i det nye redningshelikopteret. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

En vesentlig del av redningshelikopteranskaffelsesprosjektet handler om infrastruktur. For eksempel bygges det helt nye basebygg på flere av 330-skvadronens baser.

Forsvarsbygg utfører oppdraget, som heter NAWSARH EBA (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter - Eiendom, bygg og anlegg), på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Først ut er Sola, som fortsatt skal være redningshelikoptertjenestens hovedbase.

Her er selve basebygget med tre helikopterdokker, tilhørende verkstedarealer, kontorer og forlegning i ferd med å reise seg. Bygget er på 5.500 kvadratmeter. I tillegg kommer et 500 kvadratmeter stort ledelsesbygg for 330-skvadronen. 

Dette skal være ferdig i månedsskiftet november/desember og deretter innredes slik at det står klart til de første helikoptrene flytter inn i april 2017.

Illustrasjon av Sola-basen slik den blir når den står ferdig om et halvt år.
Illustrasjon av Sola-basen slik den blir når den står ferdig om et halvt år.

– En tilsvarende base er under oppføring på Ørland hovedflystasjon. Den vil være ferdig cirka to måneder etter Sola-basen, opplyser totalprosjektleder Odd Erik Martinsen i Forsvarsbygg.

Når det gjelder de øvrige basene, skal Justis- og beredskapsdepartementet snarlig avgjøre hvorvidt det blir nybygg også på Banak, eller om det blir gjenbruk av eksisterende hangarkapasitet med nybygg inntil.

Sola-basen per slutten av mai.
Sola-basen per slutten av mai.

Også på Rygge skal det gjennomføres en tilsvarende utredning av begge løsninger, mens Bodø og Florø er relativt nye baser hvor det garantert blir gjenbruk, dog med enkelte suppleringer.

Det er mer som bygges ved hovedbasen:

Thales Norway, som i januar i år åpnet en ny H225-simulator på Sola, er i ferd med å utvide treningssenteret med en AW101-simulator.

Selskapet har kontrakt direkte med helikopterprodusenten Leonardo-Finmeccanica, og skal stille med bygg og fasiliteter i tillegg til teknisk drift og vedlikehold.

Denne simulatoren skal installeres i et tilbygg på baksiden av det eksisterende senteret, og den skal være klar til å trene AW101-besetninger fra november.

Om ti måneder 

Etter trenings- og sertifiseringsaktiviteter i England skal de to første nye redningshelikoptrene ankomme hovedbasen på Sola i april 2017, og det tredje senere samme år.

Første flygning med det første norske AW101-redningshelikopteret ved fabrikken i Yeovil 21. mars.
Første flygning med det første norske AW101-redningshelikopteret ved fabrikken i Yeovil 21. mars.

Da starter umiddelbart en test- og evalueringsfase som kalles «OT&E» og er beregnet å ta et år.

Formålet med OT&E er forenklet sagt å finne ut nykommernes faktiske kapasiteter og begrensninger og verifisere at maskinene er riktig utstyrt og bemannet.

Sola er den første basen som blir operativ med AW101-helikoptre fra april 2018.

Deretter er innfasingsplanen som følger, får Teknisk Ukeblad opplyst fra Nawsarh-sjef Bjørn Ivar Aarseth:

Ørland følger i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020, mens Florø får sine AW101-helikoptre i drift i november 2020.

Florø, som tidligere har vært et detasjement, blir fra september 2017 en permanent base som fram til AW101-helikoptrene kommer skal opereres av CHC Helikopter Service med et av deres H225 sar-helikoptre.

De første helikoptrene som blir operative på Sola er ennå ikke produsert. Dette blir trolig helikopter nummer fire og fem som ruller ut av fabrikken vinteren 2017.

De første maskinene som nå testes i England skal inn igjen på produksjonslinja for såkalt «retrofit», ettersom hjelmmontert display (HMD) ennå ikke er ferdig.

Det var ikke noe absolutt krav om dette systemet i anbudsprosessen, men det vurderes slik at denne typen hjelmer gir vesentlige bidrag til flygernes situasjonsforståelse, øker redningskapasiteten og gir økt sikkerhet for besetningen under krevende oppdrag.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.