SAMFERDSEL

Her er Norges første tunnel med varmedeteksjon

Kun testet ut i et par andre land.

De nye kameraene i Strindheimtunnelen skal gi færre feilmeldinger enn de optiske kameraene som ble montert inn ved åpningen av tunnelen.
De nye kameraene i Strindheimtunnelen skal gi færre feilmeldinger enn de optiske kameraene som ble montert inn ved åpningen av tunnelen. Bilde: Aventi
6. nov. 2015 - 07:37

Strindheimtunnelen

Strindheimtunnelen går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim.

Den er en del av riksvei 706 (tidligere E6), den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra og vil avlaste Innherresveien.

Tunnelen ble åpnet 24. juni 2014.

Den har en forventet årsdøgntrafikk på 20.000 - 25.000 kjøretøy i døgnet.

Den består av to tunnelløp med to felt i hver retning.

Da den nye Strindheimtunnelen i Trondheim ble åpnet i 2014 ble den presentert som en av landets sikreste tunneler.

Men så langt har ikke alt fungert som det skal.

Kort tid etter åpning har tunnelen, som både har kort avstand mellom rømningsveier og full TV-overvåkning, har den måtte gjennomgå forbedringer.

Termiske kameraer

Vanskelige lysforhold har nemlig ført til en rekke feilalarmer fra overvåkningskameraene.

– Sterkt lys i tunnelmunningene, vått føre med refleksjon og dårlig sikt har gjentatte ganger gitt feilalarm, sier Jo Forren ved Statens vegvesen, Region midt.

For å gjøre noe med problemet, har Vegvesenet valgt å installere en helt annen type kameraer.

– Ved å skifte ut kamera med optiske bilder til kamera med termiske bilder vil vi unngå alle feilalarmer som skyldes lys og værforhold, sier han.

Og legger til at feilalarmene må kvitteres ut av operatører på Veitrafikksentralen, og i verste fall kan avlede oppmerksomheten fra en reell hendelse.

Norges første

Strindheimtunnelen blir dermed den første tunnelen i Norge med termisk kameraovervåking.

Admir Bitanga, teknisk leder i Aventi, som leverer løsningen, forteller at de er helt i startfasen og er spente på resultatene fra kameraene i den nye tunnelen.

– Dette er relativt ny teknologi som kun er tatt i bruk i noen få andre land, sier han.

Bitanga forteller at de nye kameraene danner et bilde ved hjelp av varmestråling, noe som gjør bildet helt uavhengig av både lysforhold, tåke og røykutvikling.

– Bildet ser helt likt ut midt på natten og på lyse dagen, sier han.

Flere bruksområder

Selv om Strindheimtunnelen er den første som tester ut termokameraer, er det ifølge Forren ikke lenge til kameraene vil være å finne i flere andre norske veitunneler.

– De vil installeres i flere tunneler i Trondheim-området det kommende året, sier han.

Vegvesenet er foreløpig usikre om omfanget termokameraer som skal installeres, men utelukker ikke at kameraene kan ha flere bruksområder.

– Dette er samme type kameraer man kan bruke for å detektere overoppvarming av tunge kjøretøy i tunneler med sterk stigning, sier han.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.