DEBATT

Her er forklaringene som gir grunn til klimaoptimisme

Klimakrisen kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor er klimatoppmøtet i Madrid viktig.

Vårt lavutslippsscenario viser at det er innenfor rekkevidde å begrense temperaturendringene i tråd med Paris-avtalen. Hovedgrunnen til at verden kan lykkes med å nå klimamålene er at prisen på fornybar energi faller raskt, skriver konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.
Vårt lavutslippsscenario viser at det er innenfor rekkevidde å begrense temperaturendringene i tråd med Paris-avtalen. Hovedgrunnen til at verden kan lykkes med å nå klimamålene er at prisen på fornybar energi faller raskt, skriver konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Bilde: Foto: Eirik Helland Urke
Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft
8. des. 2019 - 09:33

Dersom verden skal lykkes med å holde den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grad må klimagassutslippene om lag halveres innen 2030, og vi må nå netto nullutslipp innen 2050. Vi kjenner allerede i dag konsekvensene av klimaendringer på kroppen og de vil bli større når temperaturen øker. Til tross for at klima har kommet høyt på den politiske agendaen fortsetter klimagassutslippene å øke.

Elektrifisering og fornybart er nøkkelen

Dette er bakteppet når statsoverhoder, klimapolitikere og samfunnsaktører fra hele verden nå møtes til klimatoppmøte i Madrid. Selv om forhandlingene er tekniske er det viktige områder det forhandles om. Et av de viktigste temaene i Madrid er å bli enige om et sett med regler som skal styre bruken av samarbeid for å nå klimamål. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Storstilt elektrifisering og innfasing av fornybar energi er nøkkelen til en lavutslippsfremtid. Det krever globalt samarbeid. Derfor er et felles rammeverk for etterlevelse av Paris-avtalen viktig. Verdens ledere må bli enige om ambisiøse klimamål og forpliktende klimatiltak dersom vi skal klare overgangen til en fornybar verden. Enighet krever gjensidig tillit mellom verdens land slik at alle tar sin del av ansvaret. Foreløpig er det usikkert om den tilliten er stor nok.

Det er et dårlig tegn i en tid hvor vi nærmest svømmer i dårlige nyheter om klima. Venezia oversvømmes, skoger i California brenner og konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren øker fortsatt hele tiden.

Fortsatt mulig å overholde Parisavtalen

Samtidig er det også grunner til optimisme. Det er fortsatt mulig å begrense global oppvarming i tråd med Parisavtalen på en økonomisk forsvarlig måte. Løsningen er å endre måten vi produserer og forbruker energi. Hvis vi erstatter olje og kull med ren, fornybar energi – og bruker energien vår mer effektivt, kan vi klare det. 

Det siste tiåret har kostnadsreduksjonene for sol og vindkraft vært henholdsvis 90 og 70 prosent. Og det stopper ikke her

Som Europas største produsent av fornybar energi ser Statkraft endringene og utviklingen på nært hold. Den kunnskapen og de dataene vi har om energi og klima omsetter vi årlige i ulike fremtidsscenarier. Det vi ser mener vi gir grunn til optimisme. Vårt lavutslippsscenario viser at det er innenfor rekkevidde å begrense temperaturendringene i tråd med Paris-avtalen. Hovedgrunnen til at verden kan lykkes med å nå klimamålene er at prisen på fornybar energi faller raskt.

Fornybar energi blir bare billigere

Dette er den gode nyheten, som endrer spillereglene fundamentalt og gjør elektrifiseringen mulig: Fornybar energi er lønnsom, og den blir stadig billigere. Siden 2010 har kostnadene ved å bygge og installere solpaneler falt hvert eneste år. Samtidig har panelene blitt mer effektive. Det siste tiåret har kostnadsreduksjonene for sol og vindkraft vært henholdsvis 90 og 70 prosent. Og det stopper ikke her. I Statkrafts lavutslippsscenario vil kostnadene fortsette å falle. Som kjent skinner solen og blåser vinden over hele kloden. Ikke bare trenger vi å produsere mer fornybar energi, vi må også bruke den.

Stadig billigere strøm fra fornybare energikilder vil i økende grad erstatte bruk av fossil energi både til oppvarming, i transport og i industrielle prosesser. Klimavennlige energiløsninger er lønnsomme på markedsmessige betingelser.

Samfunnet drives fint av fornybar kraft

Når elektrifiseringen skyter fart, kan man godt se til Norge hvis man lurer på hva konsekvensene for folk blir. Vi er nemlig et av verdens mest elektrifiserte land. Vi bruker fornybar energi til å varme hjemmene våre, drive industrien og stadig flere av bilene våre er elektriske. Og det fungerer helt utmerket. Norge må fortsatt gjøre mer hjemme, men vi er et godt eksempel på at samfunnet fint lar seg drive av fornybar kraft.  Norge har naturgitte forutsetninger for å kunne bygge vannkraft, vi har store vindressurser og stor tilvekst av bioressurser i skogene.

Alle nasjoner står overfor viktige investeringsbeslutninger i årene som kommer. Dersom mange velger fossil fremfor fornybar vil de låse seg inn på en utvikling som ikke er i tråd med Parisavtalen. Når vi de siste årene har vi sett raskt fallende priser på fornybar energi, er det viktig at politiske beslutninger spiller på lag med den kraftfulle markeds- og teknologiutviklingen.

Lykkes forhandlingene i Madrid nå og i Glasgow neste år vil det være viktig for å sikre at flere land velger fornybar energi i stor skala.  Et globalt samarbeid som legger til rette for teknologioverføring og investeringer i en fornybar fremtid er både nødvendig og mulig.

Å gi inntrykk av at det er kjernekraft som vil gjøre vindkraft unødvendig fremover, blir feil, sier Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge. Tirsdag arrangerte organisasjonen seminar om bord på den elektriske katamaranen «Legacy of the Fjords».
Les også

Haga om kjernekraft-uttalelse fra egen direktør: – Hva han prøvde å formidle, er uklart for meg

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.