Statkraft: Solenergi blir største kraftkilde allerede i 2035

Kostnadsfallet på fornybar energi, batterier og elektrolysører vil prege hele energisektoren, skriver Statkraft i ny rapport.

Statkraft: Solenergi blir største kraftkilde allerede i 2035
Bakkemonterte, storskala solkraftverk dekker i dag omtrent halvparten av totalkapasiteten i solenergimarkedet. Statkraft, ved analysesjef Henrik Sætness, forventer at denne andelen øker. Foto: Karsten Schnack/Statkraft

Sol er den raskest voksende energikilden i verden og produksjonen økte med 25 prosent i fjor. Samtidig sank prisen med 20 prosent.