KRAFT

Her er det flest strømbrudd i Norge

2,2 langvarige strømbrudd per strømkunde i fjor.

Kartene viser antall langvarige  avbrudd (mer enn 3 minutter) per sluttbruker. Kartet til venstre er for 2013, kartet til høyre viser gjennomsnittet i perioden 2005-2012.
Kartene viser antall langvarige avbrudd (mer enn 3 minutter) per sluttbruker. Kartet til venstre er for 2013, kartet til høyre viser gjennomsnittet i perioden 2005-2012.Bilde: NVE
Øyvind LieØyvind LieJournalist
12. des. 2014 - 12:43

Norges vassdrags- og energidirektorats avbrudsstatistikk for fjoråret viser at leveringspåliteligheten i Norge som helhet var 99,97 prosent.

Mengden såkalt ikke-levert energi, det vil si den mengden energi som hadde vært levert til sluttbrukerne dersom avbruddet ikke hadde inntruffet, utgjorde 0,26 promille av den totale mengden levert energi.

Les også: Strømprisene kan bli lave hele vinteren

Store svigninger

Det tallet er lavere enn for 2012, da det var nede i 0,11 promille. En viktig årsak til økningen i 2013 er ifølge NVE et utfall av sentralnettet på Nyhamna i mars 2013 på grunn av kraftig vind, som førte til redusert forsyning til Ormen Lange-anlegget.

I 2011, året da ekstremværet Dagmar slo til, var tallet imidlertid høyere, hele 0,35 promille.

Sluttbrukerne hadde i gjennomsnitt 2,0 kortvarige avbrudd  i fjor, mot 1,6 året før. Med «kortvarig» menes av avbruddet varer under ett minutt. De kortvarige avbruddene hadde i fjor en gjennomsnittlig gjenopprettingstid på 48 sekunder.

Videre opplevde hver sluttbruker i fjor 2,2 langvarige avbrudd i gjennomsnitt, altså avbrudd som varte i mer enn tre minutter. Det er en økning fra 1,6 året før. De langvarige avbruddene hadde i fjor en gjennomsnittlig gjenopprettingstid på en time og 22 minutter.

Les også: 467 steder i regionalnettet fører feil automatisk til strømbrudd

Kartene viser avbruddsvarigheten per sluttbruker. Kartet til venstre er for 2013, kartet til høyre er for perioden 2005-2012. NVE

2,2 langvarige avbrudd

Avbruddssstatistikken er utarbeidet på grunnlag av innrapporterte tall fra 130 nettselskaper, 260.846 rapporteringspunkter og ca. 2,87 millioner sluttbrukere.

Seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE understreker at leveringspåliteligheten blir stadig bedre, men at man ikke ser den trenden om man sammenligner ett år med året før.

– Her er det tilfeldige forhold som slår inn, i fjor hovedsakelig stormen som rammet Nyhamna. Generelt ser vi imidlertid en positiv trend. Leveringskvaliteten beder seg når man ser det over en tiårsperiode, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Smarte målere gjør at Statnett kan koble ut forbruk når nettet holder på å gå ned

Kartene viser fylkesvis fordeling av gjennomsnittlig gjenopprettingstid per langvarige avbrudd. Kartet til venstre er for 2013, kartet til høyre er for perioden 2005-2012. NVE

Forsøker å finne balansen

Jonassen sier arbeidet for god leveringssikkerhet er et svært viktig for NVE.

– Det arbeides jevnt og trutt, og dette arbeidet har høy prioritet. Vi har blant annet skjerpet nettselskapenes rapporteringskrav for å få bedre oversikt over det lavspente nettet, sier han.

Han understreker at nettselskapene «straffes» økonomisk for dårlig leveringssikkerhet og belønnes for god leveringssikkerhet, gjennom den såkalte KILE-ordningen [Kostnad for ikke-levert energi].

Men det vil ikke lønne seg for samfunnet å bygge et strømnett der det aldri vil skje strømbrudd.

– Hundre prosent leveringssikkerhet ville bli urimelig dyrt. Da måtte vi investert veldig mye. Og det er jo forbrukerne som må betale til syvende og sist. Det gjelder å finne den riktige balansen, sier  han.

Les også:

Ennå har ingen solkraftverk i Norge fått elsertifikater

 

Eidsiva skrinlegger milliardprosjekt

Bjarne Håkon Hanssen innrømmer feil om norske nettselskaper  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.