Helse Sør-Øst er jokeren som kan redde Livsvitenskapsbygget

Kvikkleiren sprenger alle kostnadsrammer for Livsvitenskapsbygget til UiO. Nå er Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst invitert inn som partner.

Helse Sør-Øst er jokeren som kan redde Livsvitenskapsbygget
Livsvitenskapsbygget ved UiO skal binde sammen en rekke fagmiljøer fra kjemi, bilologi og medisin i et nytt tverrfaglig kompetansemiljø. Bygget blir kjernen i det nye Oslo science centre. Illustrasjon: Vev

Den opprinnelige kostnadsrammen var 5,7 milliarder, den har allerede økt til 6,1. I august meldte Statsbygg at grunnforholdene var langt mer kompliserte enn de hadde forutsett, og kostnadene ville øke ytterligere. Hvor mye er ennå ukjent, men det er klart at det er svært mye penger.