Hedret med stor pris

Hedret med stor pris
PRISVINENR: Sivilingeniør Eilif Holen. Bilde:

Han fikk den for fremragende arbeid innen kostnadsstyring av store prosjekter.

Utmerkelsen gjaldt også lang og tro tjeneste innen prosjektstyring og ledelse, ikke minst internasjonalt.

Holen har i over 30 år vært aktiv i det norske prosjektledermiljøet og ivret for å få prosjektledelse som eget fag, noe som nå er gjennomført ved flere universiteter, spesielt i USA.

Bak prisen står den internasjonale prosjektlederorganisasjonen International Cost Engineering Council (ICEC).

Organisasjonen har over 100.000 medlemmer i 120 land. I Norge er Norsk Forening for Prosjektledelse (NfP) den nasjonale forening. Denne foreningen er igjen tilknyttet Tekna.

Les mer om: