PRISVINENR: Sivilingeniør Eilif Holen.

Hedret med stor pris

Han fikk den for fremragende arbeid innen kostnadsstyring av store prosjekter.

Utmerkelsen gjaldt også lang og tro tjeneste innen prosjektstyring og ledelse, ikke minst internasjonalt.

Holen har i over 30 år vært aktiv i det norske prosjektledermiljøet og ivret for å få prosjektledelse som eget fag, noe som nå er gjennomført ved flere universiteter, spesielt i USA.

Bak prisen står den internasjonale prosjektlederorganisasjonen International Cost Engineering Council (ICEC).

Organisasjonen har over 100.000 medlemmer i 120 land. I Norge er Norsk Forening for Prosjektledelse (NfP) den nasjonale forening. Denne foreningen er igjen tilknyttet Tekna.