DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Kommune i Hedmark brøt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven

Fikk smekk på fingrene fra Kofa.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
31. juli 2018 - 14:45

Entreprenøren fikk ikke en vedlikeholdskontrakt for veger og plasser i Åsnes kommune i Hedmark. Avgjørelsen ble klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), og her fikk firmaet forsåvidt medhold. Men ikke nok til at bedriften likevel fikk kontrakten den hadde tapt.

Savnet bankgaranti

Det hele startet slik:
I mars 2017 ville Åsnes kommune ha tilbud på en rammeavtale om
sommervedlikehold av kommunale veger og plasser i kommunen. Varighet: to år. Anslått verdi: 1.050.000 kr eks. mva.

Kommunen krevde at leverandøren skulle ha økonomisk kapasitet til å
gjennomføre oppdraget, og at leverandøren måtte kunne stille bankgaranti i henhold til kontraktsbestemmelsene. Fire tilbud kom inn, deriblant fra firmaene Nyen Maskin og Engelsrud Anlegg.

Kommunen ønsket først å inngå kontrakt med Nyen Maskin, som hadde lavest pris. I tilbudet var det opplyst at bankgaranti ville kunne stilles av Nyens faste bankforbindelse, DnB, men noen slik garanti var ikke innhentet.

LES OGSÅ: Kommune brøt forskriften i vinterdriftkontrakt - må lyse ut rode på nytt

Hva med kausjon?

Far til eier og driver av Nyen Maskin tilbød seg i brev i april 2017 å stille kausjon for garantibeløpet i henhold til kontrakten.

Men kommunen hadde skaffet seg oversikt over bedriftens resultat- og balanseregnskap for årene 2012-2015, og valgte deretter å avvise Nyen Maskin helt. Begrunnelsen var at bankgaranti ikke var mottatt, og at entreprenørens økonomiske stilling og kapasitet var for dårlig.

Litt senere inngikk kommunen kontrakt med Engelsrud Anlegg. Åsnes kommune sendte brev til Nyen Maskin og begrunnet sitt avslag slik: «Kontraktens varighet er to år og sett opp mot leverandørens svake regnskap for 2012 vurderte vi det slik at konkurransegrunnlagets krav til økonomisk og finansielle stilling var grunnlag for avvisning av tilbudet».

Bedriften klaget avgjørelsen inn for Kofa i august 2017 og mente seg urettmessig avvist: «Klager tok ikke forbehold om at det ikke kunne stilles bankgaranti i henhold til kontraktsbestemmelsene.

Det var ingen andre krav til dokumentasjon på økonomisk og finansiell stilling, og kvalifikasjonskravet var dermed oppfylt ved at klager kunne stille bankgaranti etter kontraktsinngåelse.»

LES OGSÅ: Familiekrangel blant Oslos gatelys

Gamle tall

Nyen Maskin mente også at kommunen ikke hadde bedt om dokumentasjon på regnskapstall i konkurransegrunnlaget, og derfor ikke hadde hjemmel til å legge vekt på disse tallene ved avvisningen. Regnskapstallene var dessuten flere år gamle, og Nyen fikk ikke mulighet til å kommentere tallene eller legge frem nyere tall.

Kommunens syn var dette: Nyen Maskin oppfylte ikke kravet om «økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget», og firmaet måtte derfor avvises fra å delta i konkurransen. Oppdraget består av viktig kommunal infrastruktur hvor sikkerhet for kontinuitet i leveransen er avgjørende.

Åsnes kommune mente også at bankgaranti ikke var avgjørende ved avvisningen. Kommunen viste til bedriftens regnskapstall for årene 2012- 2015, og vurderte det til at at selskapet ikke oppfylte kravet om økonomisk kapasitet.

LES OGSÅ: Surt tap for Vegvesenet i rettstvist om dyrket mark for søte jordbær

Burde fått kommentere

Kofa støtter kommunen i dette: Hvis kravet om økonomisk kapasitet skal ha noen realitet, så må vurderingen også kunne baseres på opplysninger som regnskapstall fra de siste årene. Forbeholdet er at regnskapstallene ikke gir et fullstendig bilde av dagens situasjon.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

«Det er for så vidt betegnende at innklagede (kommunen, red. anm.), i 2017, baserte avvisningsbeslutningen på regnskapstall for 2012 til 2015,» skriver Kofa.

Nyen Maskins regnskapstall for årene 2012-2015 viser en jevn negativ tendens. Firmaet har en voksende gjeld (2,9 millioner kroner i 2015) og voksende negativ egenkapital (minus 2,4 millioner kroner i 2015). Kommunen betegnet tallene som «svake». Nemnda mener derfor at Nyen Maskin burde fått kommentere regnskapstallene, og firmaet burde også fått mulighet til å framlegge nyere tall.

Kofas konklusjon er at kommunen har brutt de grunnleggende prinsippene nevnt i anskaffelseslovens § 4 ved at Nyen Maskin ikke fikk anledning til å kommentere eller supplere opplysningene som er grunnlaget for avvisningen.

Men hadde det gjort noen forskjell? Kunne Nyen Maskin fått kontrakten likevel? Trolig ikke, for Kofa kommenterer videre: «Slik saken er opplyst for klagenemnda, har nemnda ikke foranledning til å ta stilling til om klager tilfredsstilte kvalifikasjonskravet knyttet til økonomisk kapasitet eller ikke.»

Og videre: «Slik saken er opplyst, har derfor nemnda heller ikke grunnlag for å konstatere at konkurransen kunne fått et annet utfall dersom klager hadde blitt gitt anledning til å kommentere regnskapstallene.» Klaps på lanken til kommunen, altså, og et temmelig knepent brudd på anskaffelsesloven, må vi vel kunne si.

LES OGSÅ: Vegvesenet brøt lønnsforskriften

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.