KRAFT

Havvindsubsidier lønner seg ikke

Dyrt: Prognoser viser at kraftprisene i Norge ikke vil bli så høye at det blir lønnsomt å bygge havvindkraft langs norskekysten uten subsidiier, påpeker SSB.  Foto: chpv.co.uk
Dyrt: Prognoser viser at kraftprisene i Norge ikke vil bli så høye at det blir lønnsomt å bygge havvindkraft langs norskekysten uten subsidiier, påpeker SSB. Foto: chpv.co.uk
Øyvind LieØyvind LieJournalist
25. apr. 2013 - 07:00

Utbygging av vindkraft til havs vil være dyrere for Norge enn for mange andre europeiske land, på grunn av dybdeforhold og havbunnens struktur.

Det viser Norges vassdrags- og energidirektorats rapport om havvindkraft, som Olje- og energidepartementet (OED) nylig hadde ute på høring.

90-120 øre

Energikostnadene per produsert kilowattime over levetiden (2020–2045) for et havkraftverk er ifølge rapporten anslått å ligge mellom 90 og 120 øre/kWh for de ulike områdene som er utredet, når byggingen skjer fra 2020.

Kraftprisen ligger imidlertid ikke an til å bli høy nok til å dekke kostnadene.

SSB viser til at prisen for kraft i forwardmarkedet på Nasdaq nå ligger i underkant av 30 øre/kWh for 2018, mens prisanslagene i Energiutredningen for 2030 ligger mellom 43 og 74 øre/kWh.

Les også: Her er Norges mest produktive vindturbin

– Ulønnsomt

Det SSB savner i NVEs rapport er en samlet vurdering av framtidige kraftpriser, kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Selv om ny og ukjent teknologi kan få betydning, er prisanslagene og kostnadsanslagene for havvind i dag ifølge SSB så høye «at man med rimelig grad av sikkerhet kan si at havvind neppe kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt».

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri har forsvart subsidier til havvindkraft med at det vil gi næringsutvikling i Norge, som kan bli viktig når oljen tar slutt.

I en utredning som er en del av underlaget for NVEs havvindrapport anbefaler Multiconsult å «forplikte seg til å innføre tilstrekkelige gunstige støtteordninger» for havvind.

Seniorrådgiver Bjørn Bleskestad i SSB, som har vært med å skrive høringsuttalelsen, er kritisk til forslaget.

– Vi kan ikke leve av virksomhet som trenger subsidier. I det lange løp må alle virksomheter være lønnsomme. Det er mye som mange ønsker å støtte. Men hvis ikke prisen tilsvarer kostnadene, kan vi ikke se at det er god bruk av samfunnets ressurser, sier Bleskestad.

NVE ønsker ikke å kommentere saken fordi OED fremdeles har høringsinnspillene til behandling.

Les også: Her er vindkraft nå billigere enn kull

Forsvarer NVE: Administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norsk vindkraftforening (Norwea) mener NVE har laget en god havvindrapport, men sier kostnadene for offshore vind må ned for at utbyggingen skal ta av.  Foto: Øyvind Lie
Forsvarer NVE: Administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norsk vindkraftforening (Norwea) mener NVE har laget en god havvindrapport, men sier kostnadene for offshore vind må ned for at utbyggingen skal ta av. Foto: Øyvind Lie

Forsvarer NVE

Administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norsk vindkraftforening (Norwea) er uenig i kritikken fra SSB og sier NVE har laget en god rapport som oppfyller bestillingen fra OED og som legger til rette for vindkraftutbygging til havs når det blir aktuelt.

Når det gjelder spørsmålet om havvindkraft kan bli lønnsomt, legger han ikke skjul på at kostnadene må ned.

– Offshore vindkraft vil la vente på seg til det blir billig nok eller til noen må ha det nok. Nå er det opp til bransjen selv å kunne konkurrere med energi på land, sier Isachsen til Teknisk Ukeblad.

Han er fornøyd med elsertifikatmarkedet og ønsker ikke å innføre noe nytt støttesystem for havvind nå.

– Men jeg mener at havvindkraftverkene må få bruke samme gode avskrivningsregler når de leverer kraft til oljeinstallasjoner på sokkelen som gasskraftverkene får, for eksempel Statoils gasskraftverk på Melkøya. Det kan nok gjøre prosjektene lønnsomme, sier Isachsen.

Les også:

Reiste en havvindturbin hver dag  

Dette blir verdens første havvindturbin for åpen forskning  

Skal lage strøm med undervannsdrage  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.