KRAFT

– Havvind er ikke den nye oljen

Illustrasjon.
Illustrasjon. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Jannicke Nilsen
13. mai 2010 - 09:13

– Det har vært fryktelig mye hallelujastemning rundt dette, men offshore havvind vil ikke erstatte oljen. Det er et potensielt interessant marked, men vi tror ikke det er en kjempestor sjanse for norsk maritim industri, sier Håkon Raabe, bedriftsrådgiver i SINTEF MRB.Stor optimisme

Raabe snakker om de store forventningene hos den norske maritime industrien når det kommer til utbyggingen av offshore vindkraft i Nordsjøbassenget.

OUTSOURCING BETYR RISIKO: Håkon Raabe, Dr. Ing. og siviløkonom i Sintef MRB. FoU-koordinator for Ekornes sitt sømautomatiseringsprosjekt Håkon Raabe ved Sintef MRB i Ålesund. Har jobbet med temaet outsourcing i møbelbransjen i mange år.
Raabe snakker om de store forventningene hos den norske maritime industrien når det kommer til utbyggingen av offshore vindkraft i Nordsjøbassenget. Håkon Raabe, Dr. Ing. og siviløkonom i Sintef MRB. Jannicke Nilsen

SINTEF MRB og Møreforskning har kartlagt hva norsk maritim industri har å tilby aktørene i utbyggingen av Doggerbank-feltet.

Oppdragsgiver er Maritimt Forum Nordvest, med 700 maritime aktører i Norge på medlemslisten.

– Den største optimisten har ment at dette vil bli det nye oljeeventyret, mens andre har vært skeptiske. Vi ønsket å få mer kunnskap inn i debatten, sier daglig leder Arnfinn Inggjerd.For store

Konklusjonen i markedsanalysen er at det er noen muligheter for maritim næring, selv om det ikke er de mest opplagte.

– Det kan bli behov for store, spesialiserte fartøy for å installere vindturbinene og legge kablene. Men disse skipene bygges stort sett utenfor Norge, de er gjerne for store, sier Raabe.

Vindkraft til havs har imidlertid en presset økonomi. Det betyr at aktører som finner billigere måter å gjøre ting på kan ha en sjanse til å få et marked.

– Ingen havvindaktører har klare tanker og konsepter for vedlikehold. De signaliserer interesse for å komme opp med billigere og mer effektive løsninger for å drive vedlikehold av vindparkene på. De som utvikler mer standardiserte løsninger her, kan få muligheter, sier Raabe.Umodent

Studien nevner fem punkter som norske rederier, verft, designere og andre aktører i den maritime klyngen kan fokusere på framover:

  • Utstyr til fartøy
  • Fartøy som er aktuelle for bygging/utrustning lokalt
  • Vedlikeholdstjenester
  • Elektro, elektronikk og overflatebehandling

Markedet for havvind er umodent, og det er stor usikkerhet rundt hva slags behov utbyggerne får.

– Det skjer mye rundt teknologien i offshore vindkraft som vil påvirke hvordan disse løsningene vil bli, sier Raabe.Vente på flytere

Maritimt Forum Nordvest har fortsatt tro på at næringen kan få sin bit av kaken i nordsjøbassenget.

– Drømmescenariet er hvis designere, utstyrsprodusenter og et par rederi går sammen og utvikler noe nytt. En turbin som gjør det enklere og rimeligere å utnytte havvind, og som krever enklere og mindre installasjonsfartøy som kan bygges i Norge. Hvis det skjer, tror jeg fortsatt Norge kan ta ledelsen innen offshore vindkraft, sier Inggjerd.

Bedriftsrådgiveren ser litt mer nøkternt på dagens marked for bunnfaste vindturbiner.

– Jeg tror ikke de bør kaste seg over dagens marked. Vi bør kanskje la toget gå når det kommer til markedet for den konvensjonelle teknologien for bunnfaste turbiner. Norges rolle kan ligge lengre fram, når de såkalte flyterne er klare, sier Raabe.