Havila Kystruten

Havila Kystruten: Kjemper mot klokka og korona

Korona-viruset skaper ikke bare problemer for Hurtigruten. Konkurrenten Havila Kystrutens skip som bygges i Tyrkia kan bli forsinket. Dermed rekker de å bygge inn flere smitteverntiltak.

De to første skipene til Havila Kystruten bygges så å si i parallell ved Tersan Shipyard i Yalova , sør for Istanbul. Bildet er fra høsten 2019. Skipene kjøres om bord på flytedokk for sjøsetting.
De to første skipene til Havila Kystruten bygges så å si i parallell ved Tersan Shipyard i Yalova , sør for Istanbul. Bildet er fra høsten 2019. Skipene kjøres om bord på flytedokk for sjøsetting. (Foto: Havila Kystruten)

Korona-viruset skaper ikke bare problemer for Hurtigruten. Konkurrenten Havila Kystrutens skip som bygges i Tyrkia kan bli forsinket. Dermed rekker de å bygge inn flere smitteverntiltak.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Etter planen skal Havila Kystruten sette inn to nye skip på kystruten mellom Bergen-Kirkenes fra 1. januar 2021. Ytterligere to skip kommer i trafikk et drøyt år etter.

Tidsskjemaet har lenge vært under press. Nå skaper koronaviruset ytterligere trøbbel for opprinnelige tidsskjemaer og oppstartplaner. Havila Kystruten har bestilt fire nye skip fra Tersan i Tyrkia, mens Hurtigruten skal bygge om syv av sine her i Norge.

Både nybyggings- og ombyggingsprosjektene er rammet av korona-utbruddet.

Kansellering

Hurtigruten skulle etter planen skifte ut dieselmotorene i seks skip og sette inn nye Rolls-Royce gassmotorer. Tidligere i år kansellerte Hurtigruten ordren på tre motorer.

Så langt er det heller ikke inngått kontrakt med verft om å bygge om de tre øvrige. En slik ombygging er estimert til rundt tre måneder og betyr at skipene er ute av ordinær rutedrift.

Det begynner dermed å bli hastverk.

Havila Kystrutens fire skip

 • Design: Havyard
 • Verft: Tersan Shipyard, Yalova, Tyrkia
 • Lengde: 121 meter
 • Bredde: 22 meter
 • Framdriftsmotor: Rolls-Royce Engines C26:33L6AG (1620 kW)/ C26:33L9AG (2430 kW)
 • Propulsjon: 2x AZP120-EL-CP TNME 35 (2700 kW) Kongsberg
 • Batteripakker: 6,1 MWh
 • Dypgang: 5,2 meter
 • Servicehastighet: 14-15 knop
 • Maksfart: 18,2 knop
 • Lugarplass: 468 passasjerer og mannskap
 • Dagpassasjerer: 172

For sammenlikningens skyld: Hurtigrutens ekspedisjonsskip Roald Amundsen/Fridtjof Nansen er 140 meter lange, 23, 6 meter brede og med 265 lugarer (flere med balkong, 10 er suiter), luskusrestauranter, vitenskapssenter og isforsterket skrog.

Usikkerhet

Havila Kystruten har også grunn til å bite negler.

– Prosessen går sin gang ved verftet, men vi vet ikke hvor mye de blir påvirket av korona, sier teknisk direktør Kjell Rabben i Havila Kystruten til TU.

Verftet opplyser til Havila Kystruten at byggingen følger planen inntil videre for de to første skipene, men at korona-viruset fører til forsinkelser i leveranser og problemer med å få innreise av montører, serviceteknikere og ingeniører fra underleverandører.

Karantene

Tyrkia er ikke definert som «grønt» i smittesammenheng. Det medfører karantenekrav for dem som har vært på verftet. Det setter en stopper eller bremser besøksaktiviteten til blant annet klasseselskap og norske tilsynsmyndigheter.

Havila Kystruten har folk på stedet, både egne og innleide, som følger opp prosjektet. Ut på høsten skal mannskapet etter planen ned og gjøre seg kjent med skipene. De er fortsatt på land, selv om verftet hadde lagt opp til sjøsetting i januar i år.

Smittefokus

– Verftet vil ha skipene på land så lenge som mulig. Det gjør en del arbeid enklere. Sjøsetting vil skje i slutten av august, begynnelsen av september, sier Rabben.

Vinterseilas med nordlyset over ett av skipene til Havila Kystruten. Foto: Havila Kystruten

Korona-utbruddet om bord på Hurtigrutens skip MS Roald Amundsen var en vekker også for Havila Kystruten.

– Vi hadde allerede høyt fokus på smittevern med tanke på andre typer utbrudd vi har sett på cruiseskip. Covid 19-situasjonen gjorde at vi tok enda flere grep. Siste ukes hendelser på Hurtigruten ble en påminnelse om hvor viktig det er, sier Rabben.

Blant tiltakene er håndvask ved alle innganger til spisesteder og lukkede cafedisker.

– Vi unngår også dører etter håndvask på toaletter ved å lage sluser i stedet, sier Rabben.

Les også

Castor og Capella

De to første Havila-skipene får navnene Havila Castor og Havila Capella. Etter planen skal de leveres i høst og kunne settes inn i rute fra 1. januar 2021. De to neste er forsinket. Det spanske verftet Hijos de Barreras, som opprinnelig skulle bygge skipene, fikk finansielle problemer og kontrakten ble hevet. I stedet blir også de to siste bygget ved det Tersan i Tyrkia.

En viss seriebyggingseffekt kan dermed bidra til at forsinkelsen ikke blir like stor om et helt nytt verft skulle settes inn i prosjektet og begynne forhandlinger med underleverandører.

Tersan-verftet i Tyrkia bygger skip på land og flytter dem ut til en flytedokk for sjøsetting. Baugen til ett av de to første skipene til Havila Kystruten fotografert tidligere i byggeprosessen. Foto: Havila Kystruten

– Det er fordelaktig med samme verft på flere måter. Vi rekker også å gjøre oss noen erfaringer med de to første skipene i drift og kan gjøre noen justeringer og forbedringer på de to neste, sier Rabben.

Leier skip

De to siste skipene skal hete Havila Polaris og Havila Pollux. Dato for levering er foreløpig ikke offentliggjort, men det er snakk om minst ett års forsinkelse.

I påvente av å få de to neste skipene overlevert, må Havila Kystruten leie inn to skip. Samferdselsdepartementet har stilt klare krav.

– Vi har dialog med departementet om dette, sier Rabben.

Etter korona-krisen, skal tilgangen på aktuelle skip ha blitt større. Det er langt flere skip ledige i markedet nå.

Les også

Delt anbud

Hurtigruten og Havila Kystruten skal fra 2021 og 10 år framover dele på den spektakulære kystruteseilingen. Rundturen Bergen-Kirkenes-Bergen tar 12 dager og går via 34 havner. Totalt 11 skip deler på ruta.

I 2017 bestemte regjeringen at seilasen skal settes ut på anbud, fordelt på tre pakker.  I april 2018 ble kontraktene fordelt. 

Havila Kystruten vant anbudet på en av pakkene med fire skip. Hurtigruten tapte hegemoniet, men vant to anbudspakker med til sammen syv skip. 

KYSTRUTEANBUD - BAKGRUNN:

 • Kystruten Bergen-Kirkenes seiler på kontrakt for Samferdselsdepartementet. Kontrakten innebærer daglige avganger med stopp i 34 havner året igjennom.
 • EØS-avtalen tillater kompensasjon til tjenester av allmenn økonomisk betydning når markedet selv ikke leverer dem. Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.
 • Hurtigruteskipene frakter nesten 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge.
 • I september 2017 ble ny kontrakt lyst ut. Den er nå splittet i tre: Fire, fire og tre skip, som alle skal seile den 11 dager lange ruta og anløpe alle 34 havner.
 • Departementet håper med oppsplitting å få ned prisen - pris var eneste kriterium.
 • Stortinget påla 20. desember 2017 departementet å legge inn bonus for miljøgevinst under forhandlingene med aktuelle rederier.

Den nordligste del av ruta er støttet av myndighetene ved Samferdselsdepartementet for å sikre gods- og persontransporttjenester. Tildelingskriteriene var pris og 25 prosent CO2-kutt, bruk av landstrøm der det er mulig og ikke bruk av tungolje.

Miljøkrav

På tampen av anbudsprosessen klarte Stortingsflertallet å legge inn bonus for miljø- og utslippsreduksjoner og mer bruk av  landstrøm som del av tildelingskriteriene.

Begge rederiene la inn LNG-motorer og batterier i sine skipsløsninger. Gassmotorer har ca. 25 prosent lavere CO2-utslipp enn diesel, ca. 80 prosent mindre NOx og ingen svovel- eller partikkelutslipp. Dermed kom de inn under miljøkravene.

Så kom korona.

Les også

Biodiesel

Hurtigruten gikk høyt ut på banen og lovet ikke bare LNG, men også innblanding av en god del biogass (LBG), som har enda lavere miljøavtrykk. 

Nå blir det bare tre av skipene som kan benytte LNG og LBG, laget av skogsavfall og fiskeslo. I stedet vil Hurtigruten bli nødt til å tilpasse dieselmotoren til biodiesel.  

Seks Hurtigruteskip fra 90-tallet skulle ombygges til LNG:

MS «Kong Harald» (1993)
MS «Richard With» (1993)
MS «Nordlys» (1994)
MS «Polarlys» (1996)
MS «Nordkapp» (1996)
MS «Nordnorge» (1997)

MS «Spitsbergen» (2009/2016) har fått installert nye lavutslippsmotorer og kan koble til landstrøm.

– Vi har testet biodiesel, og motorene tåler innblandingen vi trenger for å nå CO2-kravet. Biodieselen er sertifisert, altså garanteres det for kilde og ikke minst renhetsgrad. Biodieselen er også et godkjent drivstoff i avtalen med staten, sa kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til TU i mai.

Hurtigruten vil benytte koronakrisen til å se på alternative løsninger.

– I stedet for å låse oss til én løsning eller én teknologi, ser vi på flere muligheter. Akkurat nå jobber vi sammen med Kongsberg og andre leverandører og samarbeidspartnere for å finne det som kan bli enda bedre løsninger, sier Ege.

Varmegjenvinning

Havila Kystrutens fire skip er 121 meter lange, 22 meter brede og har plass til 640 passasjerer, hvorav noen er dagpassasjerer. Det er 179 lugarer på hvert skip.

Besetningen er under normal drift på 40-50, litt avhengig av sesong. Da vil alle ha egne lugarer. Totalt er det sengeplass til en besetning på 76, hvor av bare noen svært få er dobbeltlugarer.

Skipene utstyres med Rolls-Royce-motorer som går på flytende naturgass (LNG). Med mer energieffektiv skrogdesign, LED-lys og varmegjenvinning, er utslipp og drivstoffbruk redusert. Batteripakkene fra Corvus er på 6,1 MWh og kan gi opp til fire timer utslippsfri seilas inn og ut av Geirangerfjorden, som er på FNs Verdensarvliste.

Havila har også designet skipene for å kunne installerer brenselceller og hydrogentanker i ettertid. Da vil kystruten kunne bli utslippsfri.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå