E16/RINGERIKSBANEN

Hareide om Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen: - Ikke aktuelt å rykke tilbake til start nå

- Det er ingen store overraskelser i det rapporten peker på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide om den ekstern kvalitetssikringen (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 som er utført av Marstrand AS og Møreforsking Molde AS.

I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 skal byggestart for Ringeriksbanen og E16 skje 2021.
I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 skal byggestart for Ringeriksbanen og E16 skje 2021. Foto: Samferdselsdepartementet
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
28. jan. 2021 - 12:31

KS2-rapporten av dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss og firefelts motorvei på strekningen Høgkastet-Hønefoss omtaler prosjektet som et "megaprosjekt".

Marstrand og Møreforsking Molde mener at det er usikkerhet knyttet til kostnader og gjennomføring av et så omfattende prosjekt.

Rapporten stiller også spørsmål ved og peker på muligheter for kostnadsbesparelser i prosjektet, og de kommer med innspill på hvordan kontraktene med entreprenørene kan legges opp på en måte, som gjør at man får mest mulig vei og bane igjen for pengene.

 

Selv om alle avvikene ikke er lukket, er arbeidet med tetting inne i Mossetunnelen i gang igjen.
Les også

Påla full stans i gigantprosjekt. Nå er de i gang – tross store uenigheter

 

– De eksterne kvalitetssikrerne har gjort jobben sin, i form av å stille kritiske spørsmål og komme med innspill til hvordan FRE16 bør gjennomføres. Det er nettopp derfor vi gjennomfører slike kvalitetssikringsprosesser, for å skaffe oss et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Det er ingen store overraskelser i det rapporten peker på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Samtidig merker vi oss også at kvalitetssikrerne bekrefter at prosjektet og beslutningsunderlaget er tilstrekkelig modent og forsvarlig for investeringsbeslutning, sier statsråden.

Ikke aktuelt å rykke tilbake til start

KS2-rapporten peker på at det ikke ble gjennomført en ny konseptvalgutredning i 2013/2014. Regjeringen satte den gang fortgang i planleggingen, og det ble besluttet at Ringeriksbanen og E16 skulle planlegges som et fellesprosjekt for vei og bane. Regjeringen besluttet da at prosjektet verken skulle gjennomgå konseptvalgutredning eller ordinær kommunedelplan, fordi vei og bane hadde vært utredet og jobbet med over svært mange år.

– Vi ser det derfor heller ikke som aktuelt å rykke langt tilbake i planprosessen og starte en ny konseptvalgutredning for dette prosjektet nå. Samferdselsdepartementet mener det heller ikke er tilstrekkelig dokumentert at kostnadene til FRE16 vil reduseres vesentlig ved å ta et steg tilbake og starte en ny utrednings- og planprosess.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

– En ny planprosess vil i seg selv medføre store kostnader. Derimot er det svært viktig for oss at både Bane NOR og Statens vegvesen kontinuerlig jobber med å optimalisere vei- og jernbaneprosjekter, slik at prosjektene blir best mulig, til en lavest mulig kostnad, sier samferdselsministeren.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Les også

Pinglete satsing på ny teknologi

Skal gjennom rapporten – ny milepæl i mars

Samferdselsdepartementet går nå gjennom rapporten fra KS2-konsulentene. Departementet avventer også innspill fra Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Bane NOR om KS2-rapporten.

Både KS2-rapporten og innspillene fra fagetatene er viktige grunnlag for Samferdselsdepartementets videre vurdering av dette prosjektet. Neste milepæl for oppfølging av FRE 16 blir Nasjonal transportplan 2022-2033, som regjeringen legger fram denne våren.

Allerede i november 2013 startet testingen av ERTMS på Østfoldbanen østre linje mellom Rakkestad og Sarpsborg.
Les også

Store utfordringer: Alle tre leverandørene til det nye signalanlegget melder om forsinkelser

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.