OFFSHORE

Hard FoU-prioritering

Anders J. Steensen
10. mars 2004 - 12:07

Demo2000-programmet fortsetter også i år.

30 millioner kroner er avsatt i statsbudsjettet til pilottesting og demonstrasjon av utstyr. Målet er økt og mer effektiv utvinning av olje og gassforekomster.

Utstyret må også ha en viss eksportmessig betydning. - Vi ble lovet en betydelig økning i midlene for 2004, men fikk kun èn million ekstra. Det betyr at vi fortsatt må prioritere meget strengt når vi vurderer søknader om midler, forteller programdirektør Morten Wiencke.

15. mars er søknadsfristen for midler til å få prøvd utstyret under reelle betingelser.

Tildelingen foretas etter en grundig vurdering av ekspertgruppene og programstyret. Søkere som ikke har fast avtale med et oljeselskap vil bli nedprioritert.

- Med de knappe midlene vi har tilgang til, må vi prioritere de prosjektene hvor sannsynligheten for å få gjennomført en demonstrasjonsinstallasjon er størst, understreker Wiencke.

Hittil har hver statlige krone gitt tre kroner i bidrag fra bedriftene og oljeselskapene. Med årets tildeling er det brukt nærmere en milliard kroner i Demo2000-prosjektene. Utfordringen har vært å få installert prøveanlegg ute i felten.

- Undervannskompressoren fra Aker Kværner bør pilot-testes snarest mulig. Denne typen utstyr er viktig for videreutviklingen av felt som Ormen Lange, sier Wiencke og etterlyser initiativ fra oljeselskapene.

Økt interesse ute

Demo2000 må karakteriseres som vellykket. Interessen for prosjektene og teknologiene som er utviklet og prøvet med støtte fra forskningsprogrammet, møter stor internasjonal interesse.

Flere av prosjektene knyttet til flerfaseteknologi og økt utvinningsgrad, blir prøvd ut på engelsk sokkel. AkerKværners undervanns flerfasepumpe vil antakelig bli utprøvd på det italienske oljeseselskapet Enis Balmoralfelt i samarbeid med blant andre Shell,Total, Hydro og Statoil.

I mars reiser en delegasjon til Brasil for samtaler med Petrobras for å kunne teste ut om teknologier utviklet gjennom Demo2000-programmet, er egnet for å tas i bruk på de store havdypene utenfor Brasil.

- Norsk teknologi oppfattes ikke lenger som eksklusiv og dyr: Kvalitet og driftssikkerhet preger løsningene som er kostnadseffektive, mener Wiencke.

Ønsker 200 millioner i året

Det norske oljemiljøet arbeider hardt for å komme opp med et videreutviklet pilotprogram, Demo2010 med større vekt på internasjonalt behov. En av de største utfordringene er å få selskapene på sokkelen til å teste ut ny teknolog, delta i pilotutprøvinger. - Industrien må satse på piloter, sier Wiencke.

Han håper på betydelig økning i midlene i fortsettelsen. I første omgang er behovet rundt 100 millioner kroner, men håpet er at den statlige bevilgningen øker til 200 millioner kroner.

- Det er omfattende forskningsinnsats som må til for å nå regjeringens mål om økt oljeutvinning. Men gevinstene er store. Uten langsiktig forskningsinnsats hadde det ikke vært mulig å realisere Troll-prosjektene, Ormen Lange eller Snøhvit, sier programdirektøren.

Stor teknologieksport

Slagordet for det nye programmet blir Demo2010 International. Sammen med Intsok skal norskutviklet teknologi vinne nye markeder. Norge er ledende innen undervannsløsninger, innen flerfasetransport og innenfor et nytt spennende felt kalt eField, sannstidsovervåking av reservoarer.

Dette skal bringe norsk industri ut i verden. Målet er salg av tjenester og produkter for 80 milliarder kroner årlig. Det er like mye som ble investert på norsk sokkel under toppårene på 90-tallet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.