KRAFT

Strålevernet kritiserer sikkerheten ved Kjeller-reaktoren

Fant tre avvik.

Sikkerheten ved Jeep II-reaktoren på Kjeller (bldet) får kritikk i en ny rapport fra Statens strålevern.
Sikkerheten ved Jeep II-reaktoren på Kjeller (bldet) får kritikk i en ny rapport fra Statens strålevern. Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
4. mai 2016 - 14:29

Statens strålevern gjennomførte i 2014 to systemrevisjoner av Institutt for energiteknikk (Ife), både med sentral ledelse, ved Haldenreaktoren og ved Jeep II-reaktoren.

Det ble i alt funnet 15 avvik, altså forhold som ikke er i tråd med lovverket.

Blant annet skal det ha vært uklare ansvarsforhold, utilstrekkelig kompetanse og en sikkerhetskultur som ikke var effektiv. Ife ble derfor satt under intensivert tilsyn.

Tre avvik 

I oktober 2015 gjorde Strålevernet et nytt oppfølgende tilsyn hos Ife på Kjeller. I sin rapport etter tilsynet konkluderer Strålevernet nå med at Ife har gjennomført en rekke tiltak for å lukke avvikene, og at alle bortsett fra ett er lukket.

Likevel fant Strålevernet til sammen tre avvik under sitt tilsyn.

Det første går ut på at ledelsen i løpet av tiden siden systemrevisjonen ikke skal ha påsett at sikkerhetskulturen i avdelingen Reak ble tilstrekkelig implementert. Reak er driftsorganisasjonen knyttet til Jeep II-reaktoren.   

«Det kom tydelig frem under flere av intervjuene at forståelsen av begrepet sikkerhetskultur var vanskelig å innarbeide hos ledelsen ved avd. Reak», skriver Strålevernet.

Det legger også til at de ikke kan «se at en underliggende spørrende kultur foreligger» ved denne avdelingen.

«Betydelige restanser»

Et annet avvik kommer av at selve systemet for avvikshåndtering ifølge Strålevernet ikke er tilstrekkelig implementert, «spesielt med hensyn til trendanalyser og behandling av restanser selv etter 1,5 år».

«Gjennom intervjuene kom det frem at systemet for avvikshåndtering nå er på vei til å bli operativt, men at det fortsatt var betydelige restanser av avvik som ikke var ferdigbehandlet», heter det i Strålevernets rapport.

Strålevernet har også registrert som avvik at krav og forventninger til det enkelte medlem om forberedelse til og aktivitet under møtene i Ifes sikkerhetskomité ikke er tydeliggjort.

Det skal være stor variasjon i hvor mye de enkelte medlemmene engasjerer seg i sikkerhetskomiteens møter.

«At engasjement varierer med sakenes innhold er naturlig, men vi savner en beskrivelse av krav og forventninger til engasjement i møtene», skriver Strålevernet.

Tar det alvorlig

Sikkerhetssjef Ole Reistad ved Ife sier Ife tar alle tre avvikene til etterretning.

– Hva synes du om kritikken av sikkerhetskulturen på Reak?

– Vi tar det veldig alvorlig. Vi kommer til å lage en detaljert plan for Strålevernet for hvordan vi skal følge opp, sier Reistad til Teknisk Ukeblad.

Han understreker samtidig at avviket om sikkerhetskultur ikke gjelder Ife som helhet, men kun avdelingen Reak.

At systemet for avvikshåndtering ikke er tilstrekkelig implementert, synes Reistad også er alvorlig.

En av årsakene til at dette arbeidet er vanskelig, er at noen avvik knytter seg til prosesser som det kan ta lang tid å gjøre noe med, for eksempel der man må endre underliggende godkjennelser, konsesjoner og dokumenter.

– Dette er et møysommelig arbeid som tar lang tid. Men vi tar også dette til etterretning og vil jobbe mer poengtert og fokusert med avvikssystemet. Vi er helt innforstått med den sentrale rollen avvikssystemet har, sier Reistad.

Viktige tilsyn

Når det gjelder sikkerhetskomiteens, understreker Reistad at den fungerer godt. Men han er åpen for at den kan spesifisere nøyere hva som forventes av medlemmene på møtene.

– Det gjør vi gjerne. Det viktigste for oss er at komiteen fungerer godt, sier han.

Reistad er glad for arbeidet Statens strålevern gjør.

– Tilsynene fra Strålevernet er viktige for oss, det gir oss mulighet til å forbedre oss, sier sikkerhetssjefen.

Strålevernet kom nylig også med kritikk av Ifes risikovurdering i arbeid med å ta hånd om det historiske brenselet. 

Strålevernet har også fryktet at det lekker ut radioaktivitet fra Ifes lager for gammelt kjernefysisk avfall på Kjeller. I første omgang fant imidlertid Ife ingenting som tydet på at radioaktivitet hadde lekket ut.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.