ROMFART

Har ikke råd til å hindre dødsasteroider

EFFEKTIV STERILISERING: Dersom en asteroide med en diameter på 500 km hadde truffet Jorden, ville de ha sett omtrent slik ut - og hele kloden ville blitt sterilisert. Heldigvis er det ingen asteroider av slik størrelse som truer vår eksistens i dag.
EFFEKTIV STERILISERING: Dersom en asteroide med en diameter på 500 km hadde truffet Jorden, ville de ha sett omtrent slik ut - og hele kloden ville blitt sterilisert. Heldigvis er det ingen asteroider av slik størrelse som truer vår eksistens i dag. Bilde: NASA / Don Davis

Hvor farlig er det?

  • Potensielt farlige asteroider er rundt 150 meter eller større i diameter. Det er cirka dobbelt så stort som Frihetsgudinnen er høy.
  • De kommer så nært jorden som 7.5 millioner kilometer. Til sammenligning er Jorden og Mars cirka 53 millioner kilometer unna hverandre når de er på det nærmeste.
  • Potensielt farlige kometer beveger seg også uvanlig nært Jorden.
  • Å kjenne disse himmellegemenes størrelse, form, masse, sammensetning og oppbygging, gjør det mulig å avgjøre hvordan man på best måte kan omlede dem - eller tilintetgjøre dem - dersom de skulle komme inn i en bane hvor de truer Jorden.
  • Et slikt objekt blir farlig for Jorden i det øyeblikk planeters gravitasjonskraft over tid endrer dets bane, så det krysser Jordens bane. Når dette skjer, kan en kollisjon oppstå.
  • Objekter som er på størrelse med en bil - og opp til 50 meter lange - vil høyst sannsynlig brenne opp når de kommer inn i Jordens atmosfære.
  • Dersom noe som er mindre enn en kilometer i diameter treffer Jorden, vil det skade nedslagsområdet lokalt.
  • NASA antar at alt som er større enn en kilometer i diameter, kan gi globale skader dersom det treffer Jorden.
  • Enkelte asteroider i det største astroidebeltet mellom Mars og Jupiter kan ha en diameter som nærmer seg 1000 kilometer. Heldigvis utgjør ikke disse gigantastroidene noen trussel for oss på Jorden.

Kilde: NASA

NASA har kunnskapen og teknologien som trengs for å finne og kartlegge asteroidene, men fordi de ikke har penger nok blir det ikke gjort.

300.000 kr per asteroide

Prisen for å finne minst 90 prosent av de 20.000 asteroidene og kometene som potensielt kan utgjøre en fare for vår eksistens, er over 6 milliarder kroner dersom det skal gjøres innen 2020.

Det viser en rapport NASA offentliggjør denne uken.

Rapporten er NASAs svar på Kongressens spørsmål om å lage en plan for å finne og ufarliggjøre de asteroidene som med størst sannsynlighet kan påføre Jorden katastrofale skader.

100 mill. tonn dynamitt

- Vi vet hva vi skal gjøre, men vi har bare ikke pengene som trengs, sier Simon Worden, direktør for NASAs Ames forskningssenter.

Bruddstykker av rapporten ble presentert under en konferanse om forsvar av vår planet i Washington, USA, tidligere denne uken.

Her ble det blant annet sagt at asteroider som er over 150 meter i diameter kan utgjøre en fare for oss selv om de ikke treffer Jorden, dersom de eksploderer på nært hold. Trykkbølgene fra eksplosjonen kan alene føre til store ødeleggelser, og tilsvare kraften fra 100 millioner tonn dynamitt. Med slik kraft kan trykket ødelegge et område på 30.000 kvadratkilometer, skriver CNN.

Som dinosaurene

NASA overvåker allerede større objekter. Det er objekter som er minst en kilometer i diameter, og som i verste fall kan utrydde det meste kjente liv på Jorden - slik noen mener skjedde med dinosaurene for 65 millioner år siden.

I dette arbeidet har NASA funnet 769 asteroider og kometer, hvorav ingen går i en bane som gjør at de kan utgjøre en fare for Jorden.

Denne kartleggingen er imidlertid forsinket: Etter planen skulle den være ferdig innen utgangen av 2008.

Alt er for dyrt

NASA-rapporten foreslår flere løsninger for også å få kartlagt mindre - men likevel potensielt farlige - asteroider.

Den ene løsningen kan være å bygge et nytt bakketeleskop som bare skal brukes til denne asteroidejakten, og komplettere overvåkningen ved hjelp av andre romvirksomheters teleskoper, til en totalpris på cirka 5 milliarder kroner. Et annet alternativ er å sende opp et infrarødt teleskop som gjør jobben fortere, men det vil koste nærmere 7 milliarder kroner.

Ifølge CNN synes både NASA og regjeringen at disse alternativene ble for dyre.

- Viktig, men umulig

Et billigere alternativ ville ha vært å la andre romvirksomheters teleskoper ta seg av hele kartleggingsjobben, men det vil ikke USA ha noe av - selv om det ville ha redusert kostnadene til i underkant av 2 milliarder kroner.

Derfor konkluderer NASA med at de ikke får gjort noe med saken på nåværende tidspunkt, selv om de anser det som svært viktig å spore opp samtlige potensielle trusler.

- Du kan ikke bli kvitt en trussel som du ikke finner, og akkurat nå kan vi ikke finne de tingene som kan påføre Jorden enorme skader, sier rompolitisk leder John Longsdon, George Washington University til CNN.

Les mer om: