OLJE OG GASS

Har folk i Korea: Nå jobber Statoil med å få oversikt over Martin Linge-etterslepet

– Som partner legger vi ikke skjul på at det har vært problemer i prosjektet.

Statoil jobber nå med å få oversikt over etterslepet på Martin Linge-utbyggingen, for å sørge for at prosjektet ikke blir ytterligere forsinket.
Statoil jobber nå med å få oversikt over etterslepet på Martin Linge-utbyggingen, for å sørge for at prosjektet ikke blir ytterligere forsinket. Bilde: ABB

Når Statoil overtar Martin Linge-eiendelene fra Total, følger det med 12,1 milliarder kroner i overskridelser og et prosjekt som per dags dato ligger an til å bli mellom to og to og et halvt år forsinket.

Plattformdekket er fremdeles uferdig ved verftet i Sør-Korea, og skal etter planen transporteres til Norge i begynnelsen av neste år. 

Nå jobber Statoil med å skaffe seg oversikt over hvor mye arbeid som gjenstår. 

– Vi er i gang med å etablere kontroll og oversikt over den tekniske tilstanden på plattformdekket, og vi går nå gjennom alt dette med operatøren, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge, til Teknisk Ukeblad. 

Til stede i Korea

Konserndirektøren understreker at Statoil ønsker et best mulig utgangspunkt ved overtakelse, og at mest mulig av det gjenstående arbeidet skal gjøres ved verftet i Korea. 

Statoil har allerede folk til stede i Sør-Korea som følger opp andre prosjekter, blant annet Johan Sverdrup. 

– Vi har også en langvarig og god relasjon til Samsung-verftet. Vi vil så klart bygge på det forholdet fremover, og bruke den organisasjonen vi har til stede i Korea til å følge opp arbeidet med Martin Linge. Målet er å få noen synergieffekter på tvers av de prosjektene vi har i landet nå, påpeker han. 

Statoil har folk i Korea i forbindelse med andre prosjekter, og vil bruke disse til å følge opp Martin Linge.
Statoil har folk i Korea i forbindelse med andre prosjekter, og vil bruke disse til å følge opp Martin Linge. Bilde: Roald Ramsdal

Nå vil Statoil komme seg forbi problemene og se fremover for å fullføre det gjenstående arbeidet på en best mulig måte. 

– Som partner legger vi ikke skjul på at det har vært problemer i prosjektet. Det har vært kostnadsvekst, forsinkelser og dødsfall. Nå er det viktig og se fremover og forberede oss på overtakelse. 

Setter alt inn på å få kontroll over prosjektet

Martin Linge

  • Martin Linge er et olje- og gassfelt under utbygging vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
  • Det er anslått at feltet inneholder 189 millioner fat utvinnbare ressurser, i form av olje og gass. Forventet produksjon og levetid strekker seg inn på 2030-tallet.
  • Prosjektet var i utbyggingsplanen fra 2012 beregnet å skulle koste 29,2 milliarder kroner. Siden den gang har det kommet til 12,1 milliarder kroner i overskridelser, og ny pris er 41,3 milliarder kroner.
  • Prosjektet skulle ha startet opp i siste kvartal 2016, men har blitt kraftig forsinket. Nytt tidspunkt for oppstart er satt til første halvdel av 2019.
  • Martin Linge bygges ut med en bemannet brønnhodeplattform. 
  • Etter at transaksjonen er fullført vil Statoils eierandel i feltet øke fra 19 prosent til 70 prosent. Petoro eier de resterende 30 prosentene av feltet.

På spørsmål om hvordan de skal sørge for at det ikke kommer ytterligere forsinkelser eller overskridelser i prosjekter, svarer han at Statoil vil bygge på erfaringer de har fra andre prosjekter, som for eksempel Gina Krog, som ifølge Nylund er et prosjekt med mange likheter med Martin Linge. 

– Vi vil sette alt inn på få kontroll over prosjektet, slik at det kan gjennomføres på en forutsigbar måte. En del av våre prosjekter den siste perioden har gått bra, og vi vil bruke erfaringer fra disse til å sørge for like god gjennomføring på Martin Linge. Jeg har stor tillit til den kompetansen vi har og at vi får det til, poengterer Nylund.

Martin Linge-plattformen skal være på vei til Norge i begynnelsen av 2018. Da er første stopp Rosenberg WorleyParsons, hvor den skal ferdigstilles og ligge til kai i påvente av løftevinduet i Nordsjøen sener samme år. 

Dagens planlagte oppstart, satt av Total, er i første halvår 2019. 

Total tok kontakt om overtakelse

Det var Total som kontaktet Statoil, for å diskutere muligheten for overtakelse av Martin Linge og Garantiana. 

– Vi fikk en henvendelse om å diskutere muligheten for overtakelse fra Total. De har jo da hatt sine strategiske prosesser, før de tok kontakt med oss. Vi gikk inn i samtaler med dem, og vi har kommet frem til en avtale som vi er veldig glade for, sier Nylund. 

Han understreker at Statoil synes dette er felt som passer godt inn i selskapets portefølje og strategi. 

– De ligger i våre kjerneområder, og vil være en viktig tilvekst til verdiskapningen på norsk sokkel i tiår fremover. Dette styrker vår posisjon på norsk sokkel. 

Med eierandelen i de to feltene kommer også en rekke ansatte fra Total. Deriblant følger trolig prosjektgruppen til Martin Linge-utbyggingen. 

– Vi får i tillegg over flinke medarbeidere fra Total, som vi tror vil tilføre viktig læring til Statoil, sier Nylund. 

– Virker som om Total er en villig selger

Oljeanalytiker i Arctic Securities, Christian Yggeseth, sier til Teknisk Ukeblad at det basert på prisen virker som om Total er en villig selger.

For Statoils del, mener han det ser ut som en fornuftig avgjørelse å kjøpe ut Total fra feltet, til tross for at prosjektet har hatt store overskridelser og er kraftig forsinket. Som operatør vil selskapet også ha større kontroll.

– I den grad man har kontroll over konstruksjonsprosessen nå – og det ikke blir noen nye betydelige overskridelser fremover, så er dette fornuftig. Overskridelsene vil man få dekket inn i produksjonen, sier han.

Yggeseth understreker at Statoil nok ser en høyere nåverdi av feltet enn det Total har gjort, ettersom de har en høyere produksjon på norsk sokkel totalt sett.

– Da vil de ha et høyere incentiv for å sitte med en såpass stor skattebalanse, forklarer analytikeren.