Håper ny teknologi kan få bort ulykker som skyldes dårlige dekk

Statens vegvesen har engasjert tre ulike leverandører for å utvikle dekkskannere som kan avdekke feil med dekk i fart og dermed forhindre ulykker og stengte veier.

Håper ny teknologi kan få bort ulykker som skyldes dårlige dekk
Slitte dekk, feil dekktrykk eller feil i dekkoppsett er årsak til eller medvirkende årsak til mange trafikkulykker. Foto: Mari Gisvold Solberg

Senkede fartsgrenser, økt antall kontroller og økt oppetid på fotobokser. Alt sammen er tiltak som skal få ned det økende antall trafikkulykker vi har sett på norske veier den siste tiden.