Eksplosjonen i Sandvika: Avvikene er ikke lukket, men Uno-X står fritt til å bygge nytt anlegg, ifølge DSB

Fristen for å lukke avvikene er 28. februar.

Eksplosjonen i Sandvika: Avvikene er ikke lukket, men Uno-X står fritt til å bygge nytt anlegg, ifølge DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap var på tilsyn ved hydrogenanlegget i Sandvika etter en kraftig eksplosjon i fjor sommer. Her fant de to avvik som ennå ikke er lukket. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Presisering: I en tidligere versjon av saken var det ikke nevnt at de resterende hydrogenanleggene til Uno-X har stengevedtak fra DSB. Fristen for å lukke avvik etter tilsynet er også lagt til.