Hagland Captain: Miljøversting er bygget om til lavutslipps bulkskip

Hagland Captain er bygget om fra ordinært diesel-drevet bulkskip til å bli et moderne, lavutslipps hybridskip med batterier og landstrøm. Skipet kan gå til og fra kai på batteri.

Hagland Captain: Miljøversting er bygget om til lavutslipps bulkskip
Hagland Captain på snarvisitt i Oslo for å markere at skipet er ferdig bygget til å bli verdens første ombygde bulkskip til batterihybrid drift. Foto: Tore Stensvold

Det har tatt tre år fra planen om å bygge om bulkskipet på 4700 dødvekttonn til hybrid og mest mulig miljøvennlig til det nå er i bruk.