KRAFT

Hafslund må straksrapportere alle feil i Oslos fjernvarmesystem

Historisk vedtak.

Den 12. februar 2014 gravde en entreprenør over en fjernvarmeledning i Akersgata i Oslo. Fjernvarmehavariet fører nå til at Hafslund Varme må sette i gang et omfattende og vanskelig kontrollarbeide av usikre sveiseskjøter i fjernvarmenettet.
Den 12. februar 2014 gravde en entreprenør over en fjernvarmeledning i Akersgata i Oslo. Fjernvarmehavariet fører nå til at Hafslund Varme må sette i gang et omfattende og vanskelig kontrollarbeide av usikre sveiseskjøter i fjernvarmenettet. Bilde: Hafslund
10. juni 2015 - 10:38

I tre år framover må fjernvarmeselskapet Hafslund Varme umiddelbart rapportere alle rørbrudd og lekkasjer, store og små, som oppstår i fjernvarmenettet i Oslo sentrum.

Det krever Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I tillegg er Hafslund Varme pålagt å sjekke en rekke sveiseskjøter i Oslos fjernvarmesystem.

De aktuelle sveiseskjøtene er aldri blitt sjekket etter at det ble avslørt omfattende kontrolljuks hos selskapet Norweld Control Service (NCS), som hadde ansvaret for kontroll av en del av Oslos fjernvarmerør for en rekke år siden.

Les mer: Da fjernvarmen i Oslo falt ut i februar, tok det to døgn å fikse. Den tiden skal drastisk ned

Historisk

Vedtaket er nok en ripe i lakken for fjernvarmeselskapet, som har fått gjentatte pålegg om å forbedre beredskapen for Oslos fjernvarmenett de siste årene. 

Fjernvarmelekkasjen i Akersgata i februar fjor har dermed fått større konsekvenser for Hafslund Varme enn først antatt. Vannlekkasjen førte til at 130.000 boenheter var uten fjernvarme i opptil 48 timer, etter at en entreprenør gravde over en fjernvarmeledning i Oslo sentrum.

Det er første gang NVE har pålagt et energiselskap å varsle alle feil fortløpende. I tillegg til umiddelbar varsling av feil i Oslo sentrum, må Hafslund Varme levere skriftlige rapporter om rørbrudd og lekkasjer i hele konsesjonsområdet hvert kvartal.

Normalt krever NVE at fjernvarmeselskap varsler kun når forsyningen forventes å være borte mer enn tolv timer, eller dersom feilen rammer svært mange.

Les også: Skal bytte 630.000 strømmålere i Oslo, Akershus og Østfold

Frykter konsekvenseneUt av det tilsynelatende beskjedne hullet fosset flere tusen kubikkmeter kokende vann i Akersgata. 130.000 boenheter i Oslo mistet varmen, noen i opptil 48 timer. Hafslund

Frykter konsekvensene

Vi har aldri før pålagt noen utvidet rapportplikt. Vi vil vite det med en gang dersom noe skjer i Oslo sentrums fjernvarmesystem. Her ligger det mye sårbar, samfunnskritisk virksomhet som kan bli rammet dersom varmen blir borte, sier saksbehandler Ingvild Vaggen Malvik i NVE.

Hun legger til at Hafslund Varme ikke varslet NVE da fjernvarmehavariet var et faktum i februar i fjor.

Bakgrunnen for vedtaket strekker seg mange år tilbake. Kontrollselskapet Norweld Control Service (NCS) hadde i mange år oppdraget med å kvalitetssikre sveis i Hafslunds fjernvarmesystem ved hjelp av røntgenfotografering.

Les også: Enova advarer: Slik må du ikke installere varmepumpen

Avslørt av varsler

I 2010 ble tre ansatte i NCS fratatt alle sertifikater i kjølvannet av en ansatt som advarte om graverende juks med sveiskontroller.

Hafslund ble rammet av kontrollskandalen, fordi den påfølgende rettsaken skapte usikkerhet om sveisene i deler av Hafslunds fjernvarmenett i Oslo var gode nok.

I tillegg til sviktende varmeforsyning til Oslos befolkning, kan lekkasje i fjernvarmenettet blant annet føre til fontener med kokende vann i Oslos gater.

Senest i januar i år stod en 20 meter høy vannsøyle opp fra et kumlokk i Brenneriveien i Oslo. Hendelsen involverte en defekt lufteventil.

Les også:  Se hvordan kloakk fra 4,5 millioner amerikanere forvandles til gjødsel og strøm

Fulgte ikke anbefaling

Det eksterne kontrollselskapet Force Technology gjorde i 2011 en vurdering av sveis-situasjonen for Hafslund Varme. Rapporten konkluderte med at omlag 25 prosent av sveisen som NCS kontrollerte hadde feil som "burde vært reparert i henhold til standard".

Hafslund Varme unnlot å følge opp rapporten, og opplyste i første omgang heller ikke NVE om at rapporten eksisterte.

Fjernvarmeoperatøren mente det ikke var nødvendig å grave opp rørene for å kontrollere dem på nytt, fordi de vurderte sannsynligheten for feil som liten. Dessuten ligger mange av sveisene svært kronglete til.

Les også: Slik kan supermaterialet bedre effektiviteten i dampturbiner

"Omfattende arbeid"

Alle de aktuelle rørene ligger nedgravd, og vi har konkludert med at vi ikke vil grave opp disse rørene for å kontrollere dem på nytt. Dette ville utløst et omfattende arbeid, store kostnader og store ulemper for gatebildet og fjernvarmekundene. Vi har heller ingen garanti for at en oppgraving av rørene ville gitt oss en større trygghet mot eventuelle lekkasjer, uttalte direktør for varmeplan Øyvind Nilsen til Teknisk Ukeblad i fjor.

Les mer om sveis-jukset nederst i denne saken:

Hafslund håper å kunne oppdage sprekker i fjernvarmerørene FØR lekkasjer oppstår

Kjenner ikke tilstand

NVE er kritisk til at Hafslund Varme ikke fulgte opp rapporten fra Force Technology allerede i 2011. Direktoratet understreker at målet er å få god nok oversikt over tilstanden i Oslos fjernvarmenett, slik at Hafslund kan dimensjonere beredskapen for Oslos fjernvarmesystem ut i fra risikoen for feil.

Vi er bekymret over at selskapet ikke kjenner tilstanden i Oslos fjernvarmenett. Derfor pålegger vi tilstandskontroll på utvalgte sveiseskjøter som Hafslund Varme ikke har kontrollert slik de skulle. Når man har en ukjent faktor, og man vet det er mulige svakheter, bør man sjekke dette, sier Vaggen Malvik i NVE til Teknisk Ukeblad.

Argumentet om at Hafslund Varme så langt ikke har hatt alvorlige hendelser i fjernvarmenettet, er ikke et godt argument for å la være å kontrollere og undersøke tilstanden, sier Vaggen Malvik.

Les også: Fjernvarmen hadde rekordlav fossilandel i fjor

Skal kontrollere

Dersom Hafslund Varme ikke følger opp påleggene, truer NVE med tvangsmulkt. Selskapet opplyser de vil følge opp samtlige vedtak.

– Burde dere ikke sjekket de aktuelle sveisene fra NCS-perioden med en gang?

I ettertid ser vi at vi skulle hatt en grundigere prosess for å dokumentere de vurderingen vi gjorde etter jukset med kontrollen av sveiseskjøtene, og Force technology-rapporten. Vi tar til etterretning NVEs pålegg om kontroll av sveiseskjøter, og vil gjøre de nødvendige tiltakene for å oppfylle pålegget, sier Truls Jemtland, kommunikasjonsdirektør i Hafslund Varme til Teknisk Ukeblad.

Jemtland vil ikke forskuttere hvor vanskelig det blir å kontrollere de aktuelle sveisene i Oslos fjernvarmenett. Kontrolloppdraget skal ut på anbud.

Vi må få inn tilbud og beskrivelse av arbeidet fra potensielle leverandører før vi kan omtale oss om omfanget, sier Jemtland.

Hafslund varme har frist til 1. oktober med å lage en plan for hvordan sveiskontrollen skal gjennomføres.

Les om: Nytt kraftverk løser en av bølgekraftens aller største utfordringer  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.