BYGG

Hadde Tistilbekken blitt steinsatt som anbefalt, ville Gjerdrum-ulykken vært unngått

Da det rasutsatte boligfeltet Nystulia ble prosjektert i 2005, ble ikke bekken inkludert i grunnundersøkelsene.

Tistilbekken der den krysser fylkesvei 120, noen meter fra der raset ble utløst.
Tistilbekken der den krysser fylkesvei 120, noen meter fra der raset ble utløst. Foto: Joachim Seehusen

Gjerdrum, Viken: På vårparten 2021 var det én teori som pekte seg ut for geologene, geoteknikerne og de andre ekspertene i det regjeringsoppnevnte Gjerdrumutvalget, som ble nedsatt etter skredulykken 30. desember 2020 med ett hovedmandat: Finn årsakene.