TUMENER

Gruvedrift må bli miljøvennlig

OMSTRIDT: Enormt med masser er tatt ut av gruvene i Sydvaranger. Avfallsstoffer går rett i Bøkfjorden. Foto: Camilla Aadland
OMSTRIDT: Enormt med masser er tatt ut av gruvene i Sydvaranger. Avfallsstoffer går rett i Bøkfjorden. Foto: Camilla Aadland Bilde: Camilla Aadland
Tormod Haugstad
11. nov. 2011 - 07:12

Norsk bergverksindustri skal revitaliseres. Regjeringen har lovet å presentere en mineralstrategi våren 2012. I høst bevilget regjeringen 100 millioner kroner til prosjektet Mineralressurser i Nord-Norge. Norges Geologiske Undersøkelser har dermed fått ressurser til å kartlegge mineralforekomstene i våre tre nordligste fylker.

På et seminar i regi av Norsk Industri og LO i forrige uke ble det lokket med at 1500 milliarder ligger skjult i fjellene , men regnestykket bak dette tallet kan det stilles spørsmålstegn ved. Når man har kartlagt bare Norge 14 prosent kartlagt , bør man være forsiktig med å slenge ut løfter om inntekter .

Alle er enige om at det er et kjempepotensial for ny mineralindustri. Det norske olje- og gasseventyret medvirket til at mange gruver ble stengt. De var for lite lønnsomme og forurenset altfor mye. Næringsminister Trond Giske har sagt at mange gruver skal gjenåpnes, men han har også sagt at industrien selv har et hovedansvar for å løse miljøproblemene.

Det spesielle for Norge er tradisjonen og lovligheten med å deponere avfallsstoffene i sjø i stedet for på land. Nå har Miljøverndepartementet og Klima- og forurensingsdirektoratet tre kontroversielle saker på sitt bord.

Sydvaranger Gruver, Omstridt gruveeventyr i nord , har fått en midlertidig Sydvaranger Gruve får slippe ut Magnafloc . Denne går ut om et halvt år og blir den ikke fornyet, er det trolig kroken på døra for Sydvaranger som opplever stor lokal motstand.

I neste uke skal miljøvernminister Erik Solheim på befaring til Førdefjorden for å – Ikke godt nok utredet for utslippssøknaden til Nordic Mining. Selskapet har fått tillatelse til å knuse 70 prosent av Engebøfjellet for å ta ut Får mer ut av malmen . Førdefjorden er en nasjonal laksefjord og Fiskeridirektoratet har frarådet utslipp.

Også Nussir, som skal starte opp igjen med kobberutvinning i Kvalsund, ønsker å få tillatelse til å slippe ut avfallet i Repparfjorden der laksebestanden gikk kraftig ned under forrige utvinning på 70-tallet. Nussir har gjort det klart at sjødeponi er Begynner gulljakten i nord .

Ny norsk gruveindustri må underlegges svært strenge miljøkrav om den skal forsvare sin berettigelse. I olje- og gassindustrien er det nulltoleranse for forurensning i forbindelse med utvinning. Der drives det kontinuerlig forskning for å finne nye miljøvennlige løsninger. Flere kjemikalier som gruveindustrien vil dumpe, er forbudt i oljeindustrien.

EUs mineralavfallsdirektiv legger vekt på tilbakefylling og avfallsminimering av restmassene. Det bør også norske gruveselskaper gjøre, men da trenger de økonomiske insentiver som pusher fram en miljøvennlig driftsmodell.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.