ARBEIDSLIV

Grunnforsker på heltid

GRUNNFORSKNING: Ivar Aavatsmark skal videreutvikle de matematiske modellen som danner basis for simuleringen av oljereservoarene. Forskningen hans har stor betydning for å øke utvinningsgraden på norske oljefelt.
GRUNNFORSKNING: Ivar Aavatsmark skal videreutvikle de matematiske modellen som danner basis for simuleringen av oljereservoarene. Forskningen hans har stor betydning for å øke utvinningsgraden på norske oljefelt.

Gjennom 20 år har Statoil betalt for et professorat ved et universitet i Norge.

Dette skjer gjennom Vista-programmet, et grunnforskningsprogram som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Vitenskaps-akademi.

Målet er å frikjøpe en forsker til å bruke hele sin arbeidstid til forskning og faglig veiledning innen sitt fagfelt.

De kommende tre årene er det professor Ivar Aavatsmark som får æren av kunne vie hele sin tid til forskning. Han er matematiker og arbeider med reservoarmodeller som kan brukes for simulering ved Senter for integrert petroleumsforskning.

Han kan bruke hele arbeidstidenarbeide med å finne de rette matematiske modellene for olje og gassreservoarene på sokkelen. Dette er et meget viktig arbeid for at geofysikere og reservoaringeniører skal oppnå bedre reservoarsimuleringer. Særlig viktig er dette for felt som er over platåproduksjon og over i haleproduksjon.

Bygger bedre

– Det vanskeligste å modellere er reservoarenes geometrier og strukturene i bergartene. Vi vet ikke hvordan det ser ut langt nede i havbunnen, men stadig nye data gjør det mulig å bygge bedre modeller, forteller Aavatsmark.

De matematiske modellene består av mange sett med koplete ikke-lineære differensiallikninger.

– Utfordringen er å verifisere de numeriske modelldataene. Vi må finne de grunnleggende matematiske egenskapene til reservoarene, som gjøres ved å bruke allerede kjente modeller. Det er viktig at vi tester modellen mot virkelige data. Da kan vi se hvordan dette virker i praksis, og sjekke om modellene er robuste, forteller Aavatsmark.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.