BYGG

Grov uaktsomhet i problemprosjekt

PROBLEMPROSJEKT: Mæla skole har vært et mareritt både for kommunen, arkitekten og prosjekteringsgruppen. Nå har tingrettsdommen falt, men heller ikke den gir klar skyld til én part.
PROBLEMPROSJEKT: Mæla skole har vært et mareritt både for kommunen, arkitekten og prosjekteringsgruppen. Nå har tingrettsdommen falt, men heller ikke den gir klar skyld til én part. Bilde: Teknisk Ukeblad
Mona StrandeMona StrandeJournalist
20. apr. 2010 - 10:39

Første gang Teknisk Ukeblad omtalte striden rundt prosjektet Mæla ungdomsskole i Skien, var for drøyt tre år siden. Siden den gang har saken fortsatt å rulle, problemene har vokst og frontene har blitt mer og mer steile. I januar startet rettssaken, med et erstatningskrav fra Skien kommune for feil prosjektering – og et motkrav fra prosjekteringsgruppen for uteblivende honorar. Fredag kom dommen i Nedre Telemark tingrett.

Les også: Skien kommunes mareritt

Partenes påstander

Kommunen krevde erstatning for de ekstrautgifter de mener å ha hatt i forbindelse med feilprosjektering av ytterveggene i skolen og flerbrukshallen. De krevde også erstatning for ekstra kostnader ved at de måtte flytte inventarleveransene til et annet firma for å få inventaret levert innenfor budsjett. De krevde også erstatning for bytting av ytterdører de mener er feilprosjektert, og utgifter de har hatt ved dobbeltføring.

Totalt krevde Skien kommune 9 millioner kroner fra prosjekteringsgruppen, bestående av Pir II Arkitektkontor, Myklebust, Cowi og Agraff, og 11,9 millioner kroner fra Pir II Arkitektkontor alene.

Prosjekteringsgruppen krevde å få betalt for arbeid som følge av forlenget byggetid, pålagt tilleggsarbeid, byggemøter utenom fastprishonoraret, ekstra prosjektering og ekstra arbeid for å motbevise prosjekteringsfeil. Pir II krevde å få utbetalt sitt tilgodehavende i avtalt fastprishonorar.

Totalt krevde de fire selskapene i prosjekteringsgruppen å få utbetalt drøyt 5,7 millioner kroner – hvorav drøyt 3,5 millioner var Pir IIs krav.

Les også: – En usedvanlig slett jobb

– Grovt uaktsomt

Prosjekteringsgruppen er dømt til å betale Skien kommune 3 millioner kroner, og Pir II Arkitektkontor er dømt til å betale kommunen en erstatning på 4,5 millioner kroner.

Årsaken er at retten mener det er bevist at det er gjort grove feil under prosjekteringen, spesielt når det gjelder den branntekniske prosjekteringen – og manglende dokumentasjon – i forhold til valget av en "uvanlig og spesiell" ytterveggkonstruksjon.

– Rettens flertall viser til at det her er gjort mange feil under prosjekteringen. Alle feil er ikke like grove, men totalbildet tilsier at prosjekteringen av Mæla skole må anses å være grovt uaktsomt, heter det i dommen.

Det er kommunen fornøyd med:

– Vi er fornøyd med at vi når frem med grov uaktsomhet. Det er ikke mange tilfeller av dommer hvor prosjekterende er dømt så strengt, sier Skien kommunes advokat Svein-Dag Karlstad.

Les også: Mæla: Kjenner ikke igjen eget bygg

Overkompensering og merutgifter

Men kommunen er ikke fornøyd med hele straffeutmålingen – for det er ikke bare kommunens krav som er blitt delvis akseptert:

Skien kommune er dømt til å betale partene i prosjekteringsgruppen 3,7 millioner kroner til sammen. De må betale Pir II Arkitektkontor nesten 2,4 millioner kroner, Agraff nær 890.000 og nær 420.000 kroner til Cowi i forfalte utestående krav. I tillegg må partene dekke egne sakskostnader og dele utgiftene til meddommere.

Retten mener blant annet at forhold hos kommunen førte til at prosjekteringsgruppen fikk mye unødvendig arbeid knyttet til omprosjektering, og at kommunen selv må ta kostnadene med at de etter det ble funnet feil i brannprosjekteringen valgte å overkompensere brannsikkerheten ved omprosjektering. Prosjekteringsgruppen får også medhold i at kommunen må betale merutgifter for forlenget byggetid og ekstra møter på grunn av dette.

– Vi mener det er spesielt at kommunen må sitte igjen med noen av kostnadene fordi de insisterte på noen standarder som er høyere enn TEK-kravene til brannsikkerhet. Vi mener også det er feil at det er tidskonsekvenser for kommunen, og at de får betalt et veldig stort tilleggshonorar i forhold til kontraktstørrelsen for tiden da kommunen mente prosjekteringsgruppen fortsatt jobbet på kontrakt, sier advokat Svein-Dag Karlstad.

– Vi mener likevel de prosjekterende har størst grunn til å være misfornøyd, så hvis noen skal anke blir det nok dem, avslutter advokaten.

Les også: Denne skolen er altfor trygg

– Likt vårt løsningsforslag

Prosjekteringsgruppen har ennå ikke samlet seg og tatt stilling til om de vil anke dommen, men vi har fått tilsendt denne foreløpige felles uttalelsen fra Cowis advokat Knut Anders Sannes:

"Vår klient Cowi har ikke avsluttet sin evaluering av dommen og må i tillegg samtale med de andre deltakerne i prosjekteringsgruppen før noen endelig beslutning gjøres og før det vil være riktig å kommentere dommen nærmere. Foreløpig bemerkes at det økonomiske utfallet av saken er svært likt prosjekteringsgruppens tidligere løsningsforslag, mens det er flere millioner unna kommunens tidligere forliksvilje. Det er med andre ord ingen tvil om at kommunen har hatt en urealistisk tro på egen sak og at mange av skattebetalernes penger kunne vært spart. Cowi er dessuten ikke enig med rettens konklusjon om prosjekteringsfeil og mener det økonomiske oppgjøret skulle vært enda gunstigere for prosjekteringsgruppen. Særlig gjelder dette basert på at retten har vært enig med prosjekteringsgruppen i at svært mange av de utgifter som er påløpt prosjektet er kommunens eget ansvar."

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.