OFFSHORE

Grønt på Tampen

31. aug. 2001 - 13:50

Miljøkravene til virksomheten på sokkelen øker. Med Snorre B-prosjektet har Norsk Hydro fått utviklet, installert og tatt i bruk en produksjonsplattform i Tampen-området som er i forkant av utviklingen. Utslippene av klimagasser og til sjø er redusert med 70 prosent i forhold til tradisjonelle produksjonsplattformer.

Snorre B-plattformen følger en trend ved å ta i bruk kombikraftverk for energiproduksjonen. Gassturbinene for produksjon av elektrisk kraft er utstyrt med dampgeneratorer som igjen driver generatorer. Hele 17,3 MW er uttaket fra dampturbinene. Dette er også gjort ved en del av de andre plattformene som er tatt i bruk i den senere tid, som Oseberg Gass, Åsgard B og Eldfisk. Dermed reduseres behovet for ekstra gassturbiner for drift av store pumper og annet tungt utstyr.

Effektiv kraft

De unike med Snorre B er at plattformen i tillegg har installert nyutviklede gassturbiner med lave utslipp av NOx . I tillegg har den et gjenvinningssystem for VOc. Sammen med redusert antall gassturbiner, på grunn av mer effektiv kraftproduksjon, gir dette store reduksjoner i utslipp til luft.

For å kjøre kraftproduksjonen på Snorrefeltet så miljøvennlig som mulig, er de to plattformene på feltet koplet sammen med en 45 kilometer lang kabel og gassrørledning. Norsk Hydro oppnå dermed stor fleksibilitet i kraftproduksjonen, slik at det er mulig å kjøre gassturbinene på jevnest mulig belastning. Noe som igjen garanterer optimal gjenvinning i dampturbinene. I tillegg er det mulig å redusere forbruket på Snorre A.

Miljøvennlig boring

Et annet stort problem under boring er utslipp av borekaks. Her har Norsk Hydro valgt å reinjisere borekaksen i brønnene, noe Statoil har gjort med stor suksess på Åsgard-felt. Dermed unngår operatøren å slippe ut giftig og svakt radioaktivt boreavfall til sjø.

Dette og flere andre tiltak blant annet for rensing av produsert vann har gjort at Saga Petroleums og Norsk Hydros målsetting om ren produksjon er nådd.

Snorre B er konstruert og bygget i et nært samarbeid mellom Kværner Olje og Gass og Aker Maritime. Kværner har levert alle IT-systemene for prosjektgjennomføringen, prosess– og kompressormodulene, samt bore- og boreslamsmodulen. Aker Maritime har stått for utviklingen av konseptet av den halvt nedsenkbare plattformen, ingeniørtjenester og innkjøp, Ramrig for boring, bygging av modulene for hjelpesystemer, gasseparasjon og tørkeanlegg. Videre har de sammenstilt dekket, koplet dekk og skrog, samt testet og ferdigstilt plattformen. Selve skroget ble bygd i Spania.

Problemfritt, men dyrt

Prosjektet har stort sett gått problemfritt og Snorre B begynte å produsere olje to måneder før opprinnelig planlagt. Det var tiden fra plattformen kom på feltet til produksjonen startet, som var vesentlig redusert. Dette skyldes at plattformen i alt vesentlig var helt ferdig da den forlot Stord 1. mai i år.

Som alle andre prosjekter som har gått under Norsok-paraplyen, har Snorre B gått på en økonomisk smell. Det opprinnelige budsjettet er overskredet med nærmere en milliard kroner. Ekstrakostnader i forbindelse med boresystemet Ramrig, samt endringer gjort underveis, har kostet store summer. På den annen side er produksjonen startet langt tidligere, og med større produksjonsrate enn forutsatt. Den er allerede oppe i 75.000 fat olje om dagen, noe som øker inntjeningen.

Nesten halvering

Alt i alt er Snorre B et bevis på hvor effektiv norsk offshoreindustri er. Mange nye løsninger er funnet, og problemer løst innenfor en meget kort tidsramme. Fra kontrakten ble tildelt 22.4.1998 til første olje på dekk 1.7.2001 er det kun gått 27 måneder.

I forhold til prosjekter av samme størrelse for ti år siden er dette en reduksjon på 21 måneder. Gratulerer Norsk Hydro, Aker og Kværner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.