OLJE OG GASS

Goliat-forespørslene ut før sommerferien

FIRE HOVEDKONTRAKTER: Det skal EPC-kontrakter for produksjonsinnretningen Sevan 1000, undervannsproduksjonssystem, rørledninger, stigerør og kontrollkabler, samt kraftforsyning.
FIRE HOVEDKONTRAKTER: Det skal EPC-kontrakter for produksjonsinnretningen Sevan 1000, undervannsproduksjonssystem, rørledninger, stigerør og kontrollkabler, samt kraftforsyning. Bilde: Eni Norge

Goliat

Lokalisering:

 • PL 229 og PL229B /
 • Sørvestlige delen av Barentshavet, 85 km nordvest for Hammerfest, 50 km sørøst for Snøhvitfeltet
 • Havdypet er mellom 320m og 420m
 • Olje og gass finnes i to reservoarer: Realgrunnen og Kobbe.
 • Oljens kvalitet er god API 48, som er en lettere olje enn Brent Blend

Reserver (utvinnbare):

 • Olje: ca. 28 millioner Sm 3 (175 millioner fat)
 • Gass: ca. 8 milliarder Sm 3

Rettighetshavere:

 • Eni Norge: 65 prosent (Operatør)
 • StatoilHydro: 35 prosent

Driftsorganisasjon vil bli lokalisert i Hammerfest:

 • Innretningen er planlagt med bemanning på ca. 30-40 stillinger (Totalt 90-120
 • heltidsstillinger fordelt på 3 skift)
 • Driftsorganisasjon på land er planlagt med ca. 25 – 35 stillinger


Utbygging

Sevan FPSO

 • Oljeproduksjonskapasitet: 16 500 Sm 3/dag (104 000 fat/dag)
 • Kapasitet for produsert vann: 12 000 Sm 3/dag
 • Total væskebehandlingskapasitet: 17 500 Sm 3/dag (uten testseparator)
 • Gassbehandlingskapasitet: 3,9 millioner Sm 3/dag
 • Vanninjeksjonskapasitet: 20000 m 3/dag

Undervanns produksjonssystemer

 • 8 havbunnsrammer (4 produksjon, 3 vanninjeksjon, 1 gassinjeksjon)
 • 22 brønner (11 produksjonsbrønner, 9 vanninjeksjon, 2 gassinjeksjon)


Energiforsyning

 • Elektrisk kraftgenerering:
 • Elektrisk kraft fra land via sjøkabel kombinert med en gassturbindrevet generator på
 • innretningen.
 • Landkabel 22 kV
 • Gassturbin 30 MW


Regjeringen sier ja til utbyggingen av Goliat i dag. Det er den første feltutbygging for olje i Barentshavet.

Da er det gått nærmere 30 år siden det ble tillatt å lete etter olje utenfor kystene av Finnmark og Nord-Troms.22 brønner

Goliat skal bygges ut med et sirkulær plattform av typen Sevan 1000.

For å hente ut oljen skal det installeres og opereres 22 undervannsbrønner fordelt på åtte undervanns brønnrammer.Trenger varme

Kraftforsyningen til plattformen blir en 22 kV kraftlinje fra Hammerfest Energi. I tillegg blir det installert en gassturbin type GE LM 2500+.

Årsaken til at det også installeres en gassturbin med varmegjenvinning er behovet for varme i selve separasjonsprosessen.

Umiddelbart etter at Goliat er godkjent i Stortinget vil det sendes en konsesjonssøknad for kraftforsyningskabelen til NVE fra Hammerfest Energi.

Les også: Goliat-ja med strøm fra land

Undervannsanlegg først ute

De første kontraktene vil bli tildelt allerede i tredje kvartal .

– Det gjelder først og fremst undervannsanlegget som ligger på kritisk linje i gjennomføringen på grunn av boreprogrammet, forteller Glæserud.

Skal produksjonen komme i gang som planlagt i 2013, må produksjonsboringen komme i gang senest i 2011. Da må de første brønnrammene og tilhørende brønnhoder være på plass.Norske kontraktsformater

– Det er gledelig at regjeringen klarte å få behandlet vår Plan for utbygging og drift så raskt. Det betyr gode muligheter for norsk industri for å få nye kontrakter, sier Glæserud.

Kontraktene vil være EPC-kontrakter etter NTK 2000, som er standardavtalene som er utviklet mellom StatoilHydro og Norsk Industri Olje og gass.

Det styrker konkurranseposisjonen for norske verft.

Les også: Hard kamp om Goliat-kontraktene

Bygging startes i 2011

Selv om kontrakten for FPSO, Sevan 1000, vil bli tildelt før jul innebærer det at innkjøp først vil komme i gang i løpet av 2. kvartal 2010.

Først må prosjektet gjennom noe detaljprosjektering før innkjøpspakkene kan settes ut. Byggearbeidene vil tidligst kunne starte opp i 2011.

På innkjøpssiden er unntaket stort tungt roterende maskineri, hvor bestillingen kan gå umiddelbart etter tildeling av kontraktene.

Årsaken til det er at det normalt er lang leveringstid på turbiner, kompressorer og store pumper, som vanninjeksjonspumper.

Derfor ble Sevan valgt

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.