OFFSHORE

Godt resultat for Aker

Resultatet etter finansielle poster var 108 millioner kroner, sammenlignet med 33 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatene i første kvartal inkluderer gevinster ved salg på 96 millioner kroner, sammenlignet med 151 millioner kroner i samme periode i fjor.

Forretningsområdet Produkter og brønntjenester opplever en betydelig effekt av fjorårets forbedringsprogrammer. Resultatene blir ytterligere styrket som følge av høy aktivitet i enkelte deler av forretningsområdet, skriver selskapet i en pressemelding.

De pågående forbedringsprosessene i Aker Oil & Gas knyttet til gjennomføringen av større prosjekter, har også positiv effekt på driftsresultatet.

Les mer om: