Glad for Kleppas OPS-ja

Glad for Kleppas OPS-ja
Veidekke-sjef Terje R. Venold ønsker at regjeringen åpner for OPS både ved bygging av veier og offentlige bygg. Bilde: Scanpix

Bruk av offentlig privat samarbeid (OPS-modellen), vil gjøre det lettere å nå målene i Nasjonal transportplan, mener konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Åpner for mer

Han er glad for signalene fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mandag om at hun ønsker forslag fra næringslivet om investeringer i bygging av vei og jernbane.

I Norge blir bygging av vei og jernbane hovedsakelig finansiert gjennom offentlige bevilgninger og bompenger, men Kleppa er åpen for å diskutere såkalt offentlig privat samarbeid (OPS).

Les også: Åpner for privat veihjelp

Riktig trekk

– Det er utrolig positivt. Jeg tror OPS er instrumentet som vil gjøre det mulig å nå målene i Nasjonal transportplan, sier Venold til NTB.

Hans ønsker at regjeringen åpner for OPS også når det gjelder bygge offentlige bygninger i tillegg til veier.

Les mer om: