Gjør det enklere å overvåke oljeproduksjonen

Kongsberg Intellifield har gjort det enklere å overvåke oljeproduksjonen. Ekspertene trenger ikke lenger dra offshore for å vite hva som skjer på boreriggen.

Gjør det enklere å overvåke oljeproduksjonen
Administrerende direktør Espen Kristensen viser alle stedene hvor Kongsberg Intellifield er. Bilde: CAMILLA AADLAND

Kongsberg Intellifield

  • Lager teknologiløsninger for integrerte operasjoner i olje- og gassindustrien.
  • Løsningen gjør at ingeniører og operatører kan samarbeide på grunnlag av sanntidsdata fra produksjons- og boreaktiviteter, selv om de fysisk befinner seg forskjellige steder.
  • Het Sense Intellifield inntil selskapet ble kjøpt opp av Kongsberg Maritime i 2006, og var tidligere en del av Sense Technology, som ble startet av Tom Fedog og Erik Zachariasen i 1999.
  • Benytter seg av WITSML standarden (Wellsite Information Transfer Standard Markup Language), som gjør det mulig å enkelt utveksle data mellom alle aktører involvert i boreprosessen.
KRISTIANSAND: Kongsberg Intellifields historie går åtte år tilbake. Da hadde to menn en visjon om mer samhandling innen olje og gass.

I dag jobber nærmere 130 ansatte med kunder over hele verden. Stikkordet for suksessen er åpenhet.

– Tidlig på 2000-tallet kom det en dreining der oljeselskapene ville bort fra proprietære løsninger til mer åpne løsninger. Det var her vi så det kunne være en nisje for oss, sier teknologidirektør Rune Skarbø i selskapet, som i dag er en del av Kongsberg Maritime.

I ett rom

Systemene til Kongsberg Intellifield samler inn data, lyd og bilder fra boreprosessene, og presenterer disse i en felles, åpen løsning. Dermed trenger ikke ekspertene dra offshore for å støtte operasjonene. De kan sitte i et samhandlingsrom og snakke med dem som er ute i felten.

– Før trakk de ulike disiplinene i hver sin retning. Grunnideen vår er å samle informasjon, kompetanse og beslutningsmyndighet i ett team, virtuelt eller fysisk, sier Skarbø.

I et slikt rom er det store skjermer, høyttalere, videokonferanseutstyr o.l. som skal gjøre det mulig å kommunisere om det som skjer ute på boreriggen der og da. Data foreligger i sanntid, og alarmer varsler dersom noe er galt.

– Det som er unikt med vår løsning, er at det er mulig å bruke all informasjonen som samles inn i ett felles system, sier prosjektleder Olav Revheim.

Les også: Overvåker Barentshavet fra elvebredden.

Enklere hverdag

Løsningen gjør det også mulig å redusere antallet ansatte ute på plattformene.

– Det er i dag en utfordring i forhold til kompetansen i oljemiljøet. Antallet erfarne spesialister synker, mens aktiviteten fortsatt stiger. Det er en utfordring å få nok folk med kompetanse på riggen. Dermed er nesten den eneste muligheten å sentralisere kompetansen på én plass, og så distribuere til flere rigger, sier drillingspesialist Jan Kåre Igland.

Hverdagen til analytikerne har også blitt enklere.

– Før gikk store deler av tiden med til å samle inn data. Ofte måtte oljeselskapene kjøpe inn data fra de forskjellige serviceselskapene, som alle leverte i forskjellige løsninger. Dermed gikk mye tid bort til å importere og eksportere data. Det er det slutt på nå, sier Revheim.

Sense Intellifield ble kjøpt opp av Kongsberg Maritime i 2006, og fremstår derfor i dag som Kongsberg Intellifield. Administrerende direktør Espen Kristensen synes det er positivt å være en del av en større bedrift.

– Alle enhetene i Kongsberg Maritimes olje- og gassdivisjon har gode, åpne løsninger, sier han.

Former fremtiden

– Hvorfor fortjener dere Ingeniørbragden?

– Vi har vært med på å forme hva integrerte operasjoner er. Oljeindustrien har selv definert integrerte operasjoner som den neste store verdiskapingsmuligheten de har, sier Revheim.

– Vi tok en kalkulert risiko med å bygge opp en total software-løsning i en programvare som gjorde noe ingen hadde gjort før. Dermed ble det mulig å innhente data fra hvilken som helst kilde i sanntid, legger Skarbø til.

– Det viser at et lite teknologimiljø i Norge kan jobbe globalt når vi har kompetanse, istemmer Revheim, og avslutter med fynd:

– Vi er et lite miljø i Norge som er med på å forme fremtiden for oljeindustrien.

Integrert logistikk på Ekofisk

Krever fortgang i ledelse fra land