ENERGI

Gir negative utslipp: Dette anlegget fanger CO2 fra røykgassen til ren biomasse

Pilotanlegg ved kull- og bioenergianlegget Drax i Storbritannia.

Fra venstre: Chris Rayner i C-Capture, konsernsjef i Drax Power Andy Koss, Caspar Schoolderman i C-Capture og Carl Clayton, i Drax ved pilotanlegget for bio-CCU til kraftprodusenten Drax , som nå har fanget CO2 fra røykgassen fra ren biomasse.
Fra venstre: Chris Rayner i C-Capture, konsernsjef i Drax Power Andy Koss, Caspar Schoolderman i C-Capture og Carl Clayton, i Drax ved pilotanlegget for bio-CCU til kraftprodusenten Drax , som nå har fanget CO2 fra røykgassen fra ren biomasse. Foto: Drax

Bio-CCS, eller BECCS, tar CO2 ut fra det naturlige kretsløpet, og gir dermed negative utslipp. Det regnes som nødvendig for å nå klimamålene.